Ekspertyzy, opinie, szkolenia i inne:

Wykonanie pomiarów ruchu drogowego na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych na terenie Gminy Szaflary.
Zamawiający: Urząd Gminy Szaflary

ZOBACZ PLIK


Pomiary natężenia ruchu drogowego w 2016 roku na przejazdach kolejowo – drogowych na drogach wojewódzkich w Małopolsce.
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

ZOBACZ PLIK


Wykonanie bezpośredniego pomiaru ruchu w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2015 (GPR 2015) na odcinkach dróg krajowych Oddziału GDDKiA w Krakowie i wybranych dróg wojewódzkich województwa małopolskiego.
Zamawiający: GDDKiA O/Kraków

ZOBACZ PLIK


Ocena prawidłowości zlecenia wykonania robót dodatkowych z punktu widzenia ich nieprzewidywalności na etapie wykonania dokumentacji projektowej dla drogi technologicznej wzdłuż ogrodzenia lotniska w odniesieniu do zarzutów CUPT o niekwalifikowalności kosztów.
Zamawiający: Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.


Współudział w organizacji szkoleń dla różnych typów odbiorców z zakresu Warunków Kontraktu według Międzynarodowych Warunków Realizacji Kontraktów FIDIC.