Budowa węzła drogowego na DK 7 w Myślenicach

 Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Budowa węzła drogowego drogi krajowej nr 7 z drogą powiatową K1967 w miejscowości Myślenice” Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, OddziałRead More...

Budowa obwodnicy Zabierzowa w ciągu DK79

Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: ” Kontynuacja projektowania i budowa obwodnicy Zabierzowa w ciągu drogi krajowej nr 79″ Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział wRead More...

Bodowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Babica ( bez węzła) – Jawornik długości około 11,6 km

” Pełnienie nadzoru nad projektem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Babica ( bez węzła) – Jawornik długości około 11,6 km” Zamawiający:Read More...

Budowa obwodnicy Chełmca w ciągu drogi krajowej nr 28

Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. „Budowa obwodnicy Chełmca w ciągu drogi krajowej nr 28”              

Budowa DK 74 Obwodnica Opatowa

  Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: Budowa odcinka drogi krajowej nr 74 łączącego DK 9 i DK 74 – łącznik północny   Zamawiający : Generalna DyrekcjaRead More...

Rozbiórka i budowa przepustu drogowego w miejscowości Łąka Prudnicka

Pełnienia usługi Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem „Rozbiórka i budowa przepustu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 40 w km 14+679 w m. Łąka Prudnicka”. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, OddziałRead More...

Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Jarosławiec – Miączyn

Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Jarosławiec – Miączyn od km 281+380 do km 282+526 (na terenie zabudowanym) oraz od km 285+600Read More...

Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego mostu nad rz. Osobłoga w m. Mochów

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego mostu nad rz. Osobłoga w ciągu drogi krajowej nr 40 w km 39+535 w m. Mochów” Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg KrajowychRead More...

Budowa mostu na potoku bez nazwy w miejscowości Izdebnik

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Budowa mostu na potoku bez nazwy w miejscowości Izdebnik w km 66+255 drogi krajowej nr 52.” Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie

Remont wiaduktów nad ul. Krakowską w m. Rząska

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Wykonanie remontu wiaduktów nad ul. Krakowską w m. Rząska DK 7 km 668+077.” Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie

Zaprojektowanie i remont mostu na rzece Skawie w miejscowości Wadowice

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Zaprojektowanie i remont mostu na rzece Skawie w miejscowości Wadowice w km 46+039 drogi krajowej nr 52.” Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie

Budowa ronda w Wadowicach

Budowa ronda na skrzyżowaniu o przesuniętych wlotach drogi krajowej nr 52 oraz ul. Wenecja i ul. Wałowej w Wadowicach” Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie

Remont mostu nad rzeką Odrą w m. Ścinawa

Kompleksowy nadzór inwestorski z weryfikacją dokumentacji projektowej oraz nadzór w 5-letnim okresie gwarancyjnym przy realizacji zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania p.n.: Remont mostu nad rzeką Odrą w kmRead More...

Rozbiórka uszkodzonej części kładki w m. Lubin

Kompleksowy nadzór inwestorski  z weryfikacją dokumentacji projektowej i nadzorem w czasie robót budowlanych przy realizacji zadania p.t. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania p.t. „Rozbiórka uszkodzonej części kładki dla pieszychRead More...

Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki – Etap II

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru przy wykonywaniu robót budowlanych w ramach inwestycji: Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki – Etap II w ramach projektu: „Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki, budowaRead More...

Odbudowa mostu w m. Zabrnie

Część nr 1 pod nazwą: Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1319K Szczucin – Radgoszcz w km 3+857 nad rzeką Breń w miejscowości Zabrnie Zamawiający: Zarząd Drogowy w Dąbrowie Tarnowskiej

Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla inwestycji pod nazwą: „Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ul. Zagnańskiej z Witosa” oraz „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonieRead More...

Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa

Nadzory
Zarządzanie Kontraktem i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami” Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie/ Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich wRead More...

Węzeł Kraków Wieliczka – Węzeł Targowisko

„Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad Budową węzła drogowego w ciągu autostrady A4 Kraków-Tarnów od km 435+216,38 do km 436+069,27 na odcinku węzeł Kraków-Wieliczka – węzeł Targowisko i rozbudowa drogi wojewódzkiej DW 964 wrazRead More...

Obwodnica Kędzierzyna-Koźla w ciągu drogi DK 40

Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.”Budowa północnej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40” Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu  

Rozbudowa drogi krajowej nr 75 w miejscowości Tęgoborze

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Rozbudowa drogi krajowej nr 75 od km 51+600,00 do km 53+320,00 w miejscowości Tęgoborze wraz z odwodnieniem osuwiska” Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

Opole – Obwodnica Piastowska

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II- od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej” Zamawiający : Miejski Zarząd Dróg wRead More...

Przebudowa układu komunikacyjnego w Nowym Sączu

Wykonanie usługi Inżyniera Kontraktu nad realizacją : Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28 Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w NowymRead More...

Budowa pętli rowerowej – etap I

Kompleksowe pełnienie obowiązków Nadzorującego w zakresie odpowiedniej specjalności nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją projektu : „Uzdrowiska pogranicza polsko-słowackiego jako rozpoznawalny w skali Europy obszar realizacji turystyki zdrowotnej – etap I –Read More...

Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych Piasek – Pszczyna

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania : Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż DK1 na odcinku Piasek – Pszczyna

Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżoniowie

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji zadania inwestycyjnego  „Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżoniowie” Dzierżoniowskie centrum przesiadkowe – film

Obwodnica Skawiny – etap II

Zarządzanie kontraktem i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. ,,OBWODNICA SKAWINY ETAP II – od ul. Energetyków do drogi krajowej nr 44” Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Rozbudowa DK52 i budowa mostu w miejscowości Brody

„Rozbudowa drogi krajowej nr 52 od km 59+973 do km 60+095 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową w jego miejscu nowego obiektu inżynierskiego na potoku Cedron w ciągu drogi krajowej nrRead More...

Olszamowice i Włoszczowa – Centralna Magistrala Kolejowa

„Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na stacji Olszamowice w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II” oraz „Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robótRead More...

Budowa nowego mostu w Szczepanowicach

Pełnieniu funkcji nadzoru inwestycyjnego nad zadaniem pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 7 od km 631+160,04 do km 631+361,25 wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 631+244,00 i budową w jego miejscu nowegoRead More...

Budowa ekranów akustycznych w/c A-4

W trakcie realizacji, Nadzory
Budową ogrodzenia w formie ekranu akustycznego w/c  A-4 od km 403+800 do km 404. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie

Budowa drogi ekspresowej S7 Skomielna Biała – Chabówka – Odcinek III

Realizacje/Referencje, W trakcie realizacji, Nadzory
Odcinek III Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków – Rabka Zdrój na odcinku Skomielna Biała – Chabówka, od km ok. 724+220 do km ok. 729+410 oraz budowa nowego odcinka drogi krajowej nr 47Read More...

Budowa drogi ekspresowej S7 Naprawa – Skomielna Biała wraz z budową tunelu – Odcinek II

Realizacje/Referencje, W trakcie realizacji, Nadzory
Odcinek II Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków – Rabka Zdrój na odcinku Naprawa – Skomielna Biała w km od ok. 721+170 do ok. 724+220 wraz z budową tunelu. Wykonawca: Astaldi S.p.A. WięcejRead More...

Budowa drogi ekspresowej S7 Lubień-Naprawa – Odcinek I

Realizacje/Referencje, W trakcie realizacji, Nadzory
Odcinek I Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków – Rabka-Zdrój na odcinku Lubień – Naprawa, od km ok. 713+580 do ok. 721+170,00. Wykonawca: IDS-BUD S.A. Więcej informacji znajdą Państwo na oficjalnej stronie Kontraktu:Read More...

Budowa mostów w miejscowościach Witowice Górne i Tęgoborze

Realizacje/Referencje, W trakcie realizacji, Nadzory
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Budowa dwóch mostów w/c drogi krajowej nr 75 w miejscowości Witowice Górne na rzece Białka i w miejscowości Tęgoborze na rzece Świdnik”. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,Read More...

Budowa mostów w miejscowości Frycowa i Nowa Wieś

W trakcie realizacji, Nadzory
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Budowa dwóch mostów w/c drogi krajowej nr 75 w miejscowości Frycowa na potoku Homerka i w miejscowości Nowa Wieś na rzece Kamienica Nawojowska wraz z budową iRead More...

Przystanek osobowy Kraków Sanktuarium

W trakcie realizacji, Nadzory
Zarządzanie i nadzór nad realizacją zadania: „Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium  na linii nr 94”. Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

Zabezpieczenia przeciwhałasowe w Siewierzu

W trakcie realizacji, Nadzory
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót pn.: „Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż DK-1 w miejscowości Siewierz” Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie  

Łącznik Brzesko

Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Zaprojektowanie i budowa drogi łącznikowej klasy GP pomiędzy węzłem Brzesko na autostradzie A-4 a drogą krajową DK4 – jako docelowego przebieguRead More...

Zachodnia obwodnica Nowego Sącza

Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza – połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28 Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu

Rondo w Oświęcimiu

Budowa ronda w ciągu drogi krajowej nr 44 w km 52+745 na skrzyżowaniu ulic: Konarskiego, Nideckiego i Orląt Lwowskich w Oświęcimiu Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

Przebudowa ul. Piłsudskiego i skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w Limanowej

Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót dla zadania: „Przebudowa ulicy Piłsudskiego i skrzyżowania z ul. Jana Pawła II ( bez skrzyżowania) w ciągu drogi krajowej nr 28 w Limanowej”. Zamawiający: GeneralnaRead More...

Sulin – Muszyna – Żegiestów kładka współpracy i rozwoju pogranicza

Pełnienie obowiązku Inspektora Nadzoru Inwestorskiego podczas realizacji inwestycji współfinansowanej ze środków europejskich pn.: „Sulin-Muszyna-Żegiestów kładka współpracy i rozwoju pogranicza” Zamawiający: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

Przebudowa ul. Kołłątaja w Gorlicach

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa ul. Kołłątaja w Gorlicach” Zamawiający: Urząd Miejski w Gorlicach

Most graniczny w Cieszynie

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót: „Wymiana, remont i naprawa elementów wyposażenia mostu granicznego nad rzeką Olzą w Cieszynie w ciągu DK-1 w km 634+213” Zamawiający: GDDKiA Oddział Katowice

Roboty naprawcze węzeł Wielicka – węzeł Szarów

Nadzory
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Wykonanie robót naprawczych obiektów inżynierskich na autostradzie A4 odc. węzeł Wielicka -węzeł Szarów” Zamawiający: GDDKiA O/Kraków

Drogi leśne Nadleśnictwa Piwniczna w Wierchomli

Projektowanie
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na modernizację drogi leśnej Wierchomla – Pod Hale nr inw. 242/780/21 wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji na budowę i sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji.   Zamawiający: PaństwoweRead More...

Drogi leśne Nadleśnictwa Nawojowa w Łosiach

Projekt budowlany do przebudowy dróg leśnych nr 10/II (nr inw. 220/129) i 10/III.   Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Nawojowa    

Budowa mostów w Mochnaczkach

Projektowanie
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem o nazwie: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z remontem trzech mostów w miejscowościach Mochnaczka Wyżna oraz Mochnaczka Niżna w/c drogi krajowej nr 75: most nad potokiemRead More...

Budowa północnej obwodnicy Nowego Sącza

Pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z zarządzaniem nad realizacją zadania: Ulica klasy GP łącząca DK 75 (skrzyżowanie ul. Tarnowskiej i Witosa) z ul. Marcinkowską (DP nr 25219) w granicach Nowego Sącza – przełożenieRead More...

Parking podziemny przy al. Focha w Krakowie

Kompleksowe usługi inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu podziemnego dla 150 samochodów osobowych „FOCHA” przy al. Focha w Krakowie wraz z zagospodarowaniem placu przed Muzeum Narodowym w Krakowie”.Read More...

Obiekty mostowe w ramach budowy zbiornika wodnego w Świnnej Porębie

Zrealizowane, Nadzory
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy mostów w zadaniu: „Przełożenie linii kolejowej numer 97 Skawina-Żywiec na odcinku Stryszów-Zembrzyce wraz z drogą publiczną klasy L, realizowanego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego – Budowa ZbiornikaRead More...

Budowa drogi głównej południowej na odc. od dw 933 – ul. Pszczyńska w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie

Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu w ramach inwestycji pn.: „Budowa drogi głównej południowej na odcinku od dw 933 – ul. Pszczyńska w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie – etap IIRead More...

Remont czterech obiektów mostowych w miejscowości Szczyglice

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z remontem czterech obiektów mostowych w miejscowości Szczyglice w/c drogi ekspresowej S7: dwóch równoległych wiaduktów nad drogą lokalną Balice – MydlnikiRead More...

Przebudowa dworca kolejowego PKP Rabka Zdrój

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla realizacji zadania inwestorskiego pn.: „Wykonanie przebudowy dworca kolejowego Rabka Zdrój”

Obwodnica Muszyny – uporządkowanie ruchu w centrum Muszyny

Zrealizowane, Nadzory
Pełnienie obowiązków nadzorującego robotami budowlanymi podczas realizacji inwestycji kontynuacja realizacji zadania pn. Obwodnica Muszyny – uporządkowanie ruchu w centrum Muszyny – budowa drogi odbarczającej w kierunku granicy państwa jako drogi gminnej klasyRead More...

Autostrada A1 Bełk-Świerklany

Zrealizowane, Nadzory
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wg FIDIC na zadaniu: „Budowa autostrady A-1 na odcinku Bełk – Świerklany”. Zamawiający: Integral Sp. z o.o. Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach  

Węzeł Radzikowskiego-Węzeł Modlnica

Zrealizowane, Nadzory
Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w roli Konsultanta wg FIDIC na zadaniu pn.: Budowa drogi klasy GP, na odcinku od km 0+735 do km 3+225 (wg kilometraża lokalnego) oraz od km 327+938,90 doRead More...

Węzeł Mogilany z wiaduktem łukowym

Zrealizowane, Nadzory
Pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją na zadaniu pn.: Budowa węzła drogowego w ciągu drogi krajowej nr 7 w miejscowości Mogilany wraz z budową obiektu mostowego w km 680+100,62 i dojazdów doRead More...

Przebudowa ul. Leśnej w Brzesku

Pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1435K Brzesko-Cerekiew (ul. Leśna) w Brzesku. Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku z siedzibą w Przyborowie

Mosty Nowa Wieś

Zrealizowane, Nadzory
Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w roli Konsultanta na zadaniu pn.: Rozbiórka i budowa mostów na rzece Kamienica Nawojowska w m. Nowa Wieś w km 87+418 i km 87+656 w ciągu drogi krajowejRead More...

Zabezpieczenie osuwiska Osielec

Zrealizowane, Nadzory
Pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją nad remontem elementów pasa drogowego uszkodzonych w wyniku działania żywiołu na drodze krajowej nr 28, km 55+000-55+500, w miejscowości Osielec. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych iRead More...

Zabezpieczenie osuwiska Bochnia

Zrealizowane, Nadzory
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad remontem elementów pasa drogowego,   uszkodzonych w wyniku działania żywiołu na drodze krajowej nr 4, Obwodnica Bochni km 470+050 – km 470+620

Rondo Chrzanów

Zrealizowane, Nadzory
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Remont skrzyżowania (ronda) drogi krajowej nr 79 z drogą wojewódzką nr 933 z drogami gminnymi oraz ciągami pieszymi w Chrzanowie. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych iRead More...

Modernizacja DK 28 w Świnnej Porębie

Zrealizowane, Nadzory
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy mostów w  zadaniu: „Przełożenie linii kolejowej numer 97 Skawina-Żywiec na odcinku Stryszów-Zembrzyce wraz z drogą publiczną klasy L, realizowanego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego- BudowaRead More...

Modernizacja ulic w Zakopanem

Zrealizowane, Nadzory