Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 1525 K Maciejowa – Barnowiec z drogą krajową nr 75 w miejscowości Maciejowa.
Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu

ZOBACZ PLIK


Wykonanie dokumentacji projektowo -budowlanej w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1393K Ciężkowice -Jastrzębia -Zdonia w m. Jastrzębia w km 11+330 do km 11+660”
Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach

ZOBACZ PLIK


 

Projekt remontu nawierzchni autostrady A-4 Kraków – Katowice
Zamawiający: ProtechniCon Konstrukcje Inżynierskie
Inwestor: Stalexport

ZOBACZ PLIK


Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie – etap III
Zamawiający: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Dębica
Inwestor: Urząd Miasta Tarnów

ZOBACZ PLIK ZOBACZ PLIK ZOBACZ PLIK


Wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej odwodnienia drogi gminnej dz. Nr 257/2 obręb Pietrzejowice na odcinku DW 776 do okolicy dz. 118/6(włącznie) Obrę Pietrzejowice ze sprowadzeniem wody do rowu biegnącego doliną
Zamawiający: Gmina Kocmyrzów-Luborzyca

ZOBACZ PLIK

 


Dokumentacja projektowo -kosztorysowa dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1761K w Graboszycach, w km 0+000 – 1+034 wraz ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych”
Zamawiający: Gmina Zator

 ZOBACZ PLIK


Opracowanie kompletnych projektów budowlanych i projektów wykonawczych wszystkich branż wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji dla budowy drogi gminnej na ulicy Rzecznej w Siewierzu.
Zamawiający: Gmina Siewierz

ZOBACZ PLIK


Wykonanie dwuwariantowej koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowej na: Budowę drogi klasy D Brańkówka -Wodniakówka-Gołębiówka z obiektami inżynierskimi, zlokalizowanej na terenie gmin Mucharz i Wadowice, powiat Wadowice, województwo małopolskie.
Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

ZOBACZ PLIK


Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa obiektów mostowych w ciągu ul. Parkowej nad rzeką Czarna Przemsza w Sosnowcu.
Zamawiający: Urząd Miejski w Sosnowcu


Rozbudowa drogi gminnej ul. K. Żmirka na odcinku od drogi krajowej nr 79 ul. Krakowskiej do nieruchomości nr 1201/2 (długości 320mb), oraz budowa drogi łączącej ul. Ochronkową z ul. K. Żmirka długości 150mb.
Zamawiający: Gmina Trzebinia


Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – DW 975 na odcinku Olszyny – Roztoka z zastosowaniem nawierzchni redukującej hałas
Zamawiający: HEILIT+WOERNER Sp. z o.o.
Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

ZOBACZ PLIK


Projekt budowlany: parkingów, dróg wewnętrznych dojazdowych, chodników i placów w centrum handlowym w Olkuszu oraz drogi łączącej stację benzynową z ulicą Sławkowską wraz ze skrzyżowaniem (uzyskanie pozwolenia na budowę) oraz zaprojektowanie systemu odwodnienia (kratek ściekowych)
Zamawiający: ARCHIGRAF Przemysław Zamorski


Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T na odc. granica powiatu włoszczowskiego Zabrody – Oleszno”.
Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowej

ZOBACZ PLIK


Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 768 z drogą gminną nr 250691 – opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego.
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

ZOBACZ PLIK


Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla inwestycji pn.: „Sulin – Muszyna – Żagiestów kładka współpracy i rozwoju pogranicza”.
Zamawiający: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

ZOBACZ PLIK


Przebudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Granicznej w Zatorze w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej (ZDP Oświęcim).
Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Oświęcimiu

ZOBACZ PLIK


Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy/budowy drogi gminnej dla zadań inwestycyjnych: Zadanie A: o nazwie „Przebudowa i rozbudowa ul. Kasprusie wraz z mostem w ciągu ul. Orkana w Zakopanem”, Zadanie B: o nazwie „Modernizacja ul. Ks. Stolarczyka w Zakopanem”.
Zamawiający: Urząd Miasta Zakopane


Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K (dawna 04-104) na odcinku Babice – Harmęże – etap II.
Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu


Projekt budowlano-wykonawczy wykonania remontu przepustu potoku Pławianka (droga powiatowa nr 1877K).
Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu


Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie – etap II.
Inwestor: Urząd Miasta Tarnów
Zamawiający: SKANSKA

ZOBACZ PLIK


Wykonanie dokumentacji projektowo- budowlanej dla zadania: „1. Przebudowa drogi gminnej nr 510424 K „Graboszyce Przybradz” w zakresie budowy prawostronnego chodnika” 2. Budowa miejsc parkingowych przy drodze gminnej nr 510424 K w rejonie Domu Ludowego w Graboszycach.
Zamawiający: Urząd Miejski w Zatorze

ZOBACZ PLIK


Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla zadania : ” 1. Przebudowa drogi gminnej nr 510423 K pn. „Droga w Graboszycach od DK 28 w kierunku ośrodka wypoczynkowego”. 2. Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 28 z drogą gminną nr 510423 K pn. „Droga w Graboszycach od DK 28 w kierunku ośrodka wypoczynkowego.
Zamawiający: Urząd Miejski w Zatorze

ZOBACZ PLIK


Zabezpieczenie koryta potoku Zdynianka na odcinku w km 2+280 – 3+300 w m. Kwiatoń/Smerekowiec, gm. Uście Gorlickie, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

ZOBACZ PLIK


Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: Lokalne zabezpieczenie brzegów pot. Czerna w km 0+300-2+500 w m. Stryszawa, gm. Stryszawa, pow. suski, woj. małopolskie.
Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

ZOBACZ PLIK


Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: Zabezpieczenie brzegów pot. Stachorówka w km 0+000-0+800 w m. Skawa, gm. Raba Wyżna, pow. nowotarski, woj. małopolskie.
Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

ZOBACZ PLIK


Wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej dla zadań pn.
1. „Stabilizacja osuwiska i odbudowa drogi gminnej publicznej nr k270000 Biecz-Belna dolna km 0+480 – 0+610”.
2. „Stabilizacja osuwiska i odbudowa drogi gminnej dz. nr ew. 549/1 w Grudnej Kępskiej – droga przez las km 0+280 – 0+310” realizowanych w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dofinansowanych w 2013 roku.
Zamawiający: Gmina Biecz

ZOBACZ PLIK


Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych DW 975 – odnowa nawierzchni DW 975 na odcinku Żabno – Biskupice Radłowskie.
Zamawiający: SKANSKA S.A.
Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

ZOBACZ PLIK


Projekt budowlany do przebudowy dróg leśnych nr 10/II (nr inw. 220/129) i 10/III.
Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Nawojowa

ZOBACZ PLIK


Zaprojektowanie drogi gminnej Dąbrówka-Durówka łączącej przysiółek Role z przysiółkiem Durówka długości około L=934,0m, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego Zbiornik Wodny Świnna Poręba na rzece Skawie.
Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

ZOBACZ PLIK


Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn. Przeniesienie drogi gminnej o dł. 850 mb (dz. ew. 118/12; 118/14; 118/15; 119/1;120/1; 120/2; 120/3;120/4; 121; 122/1; 123) w miejscowości Pietrzejowice, w zamian za stabilizację osuwiska i zabezpieczenie drogi dz. nr ewid. 257/2 w km 0+200,0 – 0+490,0 Pietrzejowice.
Zamawiający: Gmina Kocmyrzów – Luborzyca

ZOBACZ PLIK


Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę drogi leśnej wewnętrznej przeciwpożarowej w leśnictwie Bieśnik przebiegającej przez oddz. 260,261,262,271 o długości 2600m oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji budowy drogi.
Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik

ZOBACZ PLIK


Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na przystosowanie poboczy dróg do ruchu pieszego na czterech odcinkach dróg gminnych w następujących miejscowościach: Wólka Podleśna, Tajęcina, Łąka, Nowa Wieś oraz sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji powyższej inwestycji.
Zamawiający: Urząd Gminy Trzebownisko

ZOBACZ PLIK


Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn. Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z usunięciem skutków w ciągu drogi nr 2071K Łąkta Górna – Łapanów w m. Ujazd w km 5+200 – 5+500.
Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni

ZOBACZ PLIK


Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy/budowy drogi gminnej, prowadzonej w procedurze ZRID, dla zadań inwestycyjnych: Zadanie A: nr 2011-166 o nazwie Modernizacja drogi ul. Do Bristolu w Zakopanem; Zadanie B: nr 2012 -003 o nazwie Budowa drogi ul. Kasprowicza – dojazd do oczyszczalni ścieków i zespołu budynków Wielorodzinnych.
Zamawiający: Urząd Miasta Zakopane


Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1893K ul. Wysokie Brzegi w Oświęcimiu w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Oświęcimiu

ZOBACZ PLIK


Rozbudowa drogi powiatowej nr 1211K relacji Miechów (ul. Powstańców) – Zielenice,
na dł. 13,857 km, od km 1+060 do km 14+917.
Zamawiający: POLDIM S.A.
Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie

ZOBACZ PLIK


Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na modernizację drogi leśnej
Wierchomla – Pod Hale nr inw. 242/780/21 wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji na budowę i sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji.
Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Piwniczna

ZOBACZ PLIK


Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego przebudowy ulicy Borowe Pole w Zawierciu wraz z odwodnieniem w ramach zadania pn.: „Dokumentacja techniczna w zakresie rozwoju drogownictwa.”
Zamawiający: Urząd Miejski w Zawierciu

ZOBACZ PLIK


Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego przebudowy ulicy Źródlanej w Zawierciu wraz z odwodnieniem w ramach zadania pn.: „Dokumentacja techniczna w zakresie rozwoju drogownictwa.”
Zamawiający: Urząd Miejski w Zawierciu

ZOBACZ PLIK


Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego przebudowy ulicy Podmiejskiej – budowa chodnika w ulicy Podmiejskiej w Zawierciu.
Zamawiający: Urząd Miejski w Zawierciu

ZOBACZ PLIK


Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie gminy Kamionka Wielka.
Zamawiający: Urząd Gminy Kamionka Wielka

ZOBACZ PLIK


Projekt budowlany i wykonawczy branży drogowej modernizacji drogi wojewódzkiej nr 794.
Zadanie 2 Strzegowa-Wolbrom, odcinek długości 8,15 km.
Zamawiający: STRABAG S.A.
Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

ZOBACZ PLIK


Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika w ciągu drogi woj. nr 969 Nowy Targ-Brzezna-Stary Sącz odc. 100 w km od 0+930 do 1+950 w m. Zabrzeż.
Zamawiający: Gmina Łącko

ZOBACZ PLIK


Przebudowa drogi krajowej nr 73 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Busko-Zdrój – gmina Busko-Zdrój, od km 58+130 do 59+300 str. prawa od km 60+550 do km 60+680 str. prawa, od km 61+200 do km 62+400 str. prawa, od km 59+300 do km 61+380 str. lewa, dł. ok.4,58 km.
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach

ZOBACZ PLIK


Przebudowa skrzyżowań drogi wojewódzkiej nr 794 z drogą powiatową nr K 2158
i ul. Kowali w m. Zielonki.
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie


Odbudowa drogi powiatowej nr 1531K Rytro – Sucha Struga – Głębokie wraz z odbudową jej zabezpieczenia od strony rzeki Poprad.
Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu

ZOBACZ PLIK


Przebudowa drogi leśnej Mędrzechów w leśnictwie Szczucin.
Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska

ZOBACZ PLIK


Koncepcja drogi gminnej Kotelnica wraz z odprowadzeniem wód opadowych z obszaru Kotelnica w Zakopanem.
Zamawiający: Urząd Miasta w Zakopanem

ZOBACZ PLIK


Projekt wykonawczy przebudowy ulicy Sewera w Krakowie.
Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie


Projekt budowlano-wykonawczy chodnika przy drodze wojewódzkiej 964 w Wiśniowej.
Zamawiający:
Urząd Gminy Wiśniowa


Projekt budowlano-wykonawczy chodnika przy ul. Żabieńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej 975 w Dąbrowie Tarnowskiej.
Zamawiający: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie

ZOBACZ PLIK


Projekt budowlano-wykonawczy parkingów przy ulicach Ludźmierskiej i Obrońców Krzyża w Krakowie.
Zamawiający: Zarząd Gospodarki Komunalnej w Krakowie

ZOBACZ PLIK


Koncepcja modernizacji ulicy Okrąg w Krakowie.
Zamawiający: Zarząd Gospodarki Komunalnej w Krakowie

ZOBACZ PLIK


Koncepcja modernizacji ulicy Oszustowskiego w Krakowie.
Zamawiający: Zarząd Gospodarki Komunalnej w Krakowie

ZOBACZ PLIK


Koncepcja modernizacji ulicy Czeczeńskiej w Krakowie.
Zamawiający: Zarząd Gospodarki Komunalnej w Krakowie

ZOBACZ PLIK


Koncepcja przebudowy ulicy Kublińskiego w Krakowie.
Zamawiający: Zarząd Gospodarki Komunalnej w Krakowie

ZOBACZ PLIK


Koncepcja przebudowy ulicy Goplana i Irysowa w Krakowie.
Zamawiający: Zarząd Gospodarki Komunalnej w Krakowie


Koncepcja przebudowy ulicy Micińskiego w Krakowie.
Zamawiający: Zarząd Gospodarki Komunalnej w Krakowie


Koncepcja budowy parkingu przy ulicy Jarzębiny w Krakowie.
Zamawiający: Zarząd Gospodarki Komunalnej w Krakowie


Projekt budowlano-wykonawczy parkingów przy ulicy Bohaterów Wietnamu w Krakowie.
Zamawiający: Zarząd Gospodarki Komunalnej w Krakowie


Koncepcja przebudowy ulicy Dukatów w Krakowie.
Zamawiający: Zarząd Gospodarki Komunalnej w Krakowie


Projekt budowlany ulicy Masłomiąca w Michałowicach.
Zamawiający: Osoba prywatna


Koncepcja przebudowy ulicy Belwederczyków w Krakowie.
Zamawiający: EKO PBH
Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie