Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Zaprojektowanie i wykonanie dodatkowego pasa ruchu (jezdnia prawa) na istniejącym odcinku A4 od Węzła Kraków Południe do wiaduktu w ciągu ul. Kąpielowej w km od ok. 417+199 do ok. 418+100”

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie

Wartość robót: 14 480 790,00 zł brutto


 

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 46 w m. Dąbrowa wraz z rozbiórką istniejącego i wykonaniem nowego wiaduktu w km 95+294 zlokalizowanego nad linią kolejową nr 132”

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu

Wartość robót: 19 785 318,75 zł brutto


 

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla inwestycji pod nazwą: „Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności”

Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Kielcach

Wartość robót: 22 830 988,16 zł brutto


Kompleksowy nadzór inwestorski z weryfikacją dokumentacji projektowej oraz nadzór w 5-letnim okresie gwarancyjnym przy realizacji zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania p.n.: Remont mostu nad rzeką Odrą w km 33+493 drogi krajowej nr 36 w m. Ścinawa wraz z mostem objazdowym przez rzekę Odrę i droga objazdową

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu

Wartość robót: 27 941 962,50 zł brutto


 

Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. „Budowa obwodnicy Chełmca w ciągu drogi krajowej nr 28”

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie

Wartość robót: 49 718 440,18 zł brutto


 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: ” Przebudowa skrzyżowań w ciągu DK 28 w m. Maków Podhalański”

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie

Wartość robót: 6 820 440,86 zł brutto


 

 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa mostu na potoku Starowiejskim w ciągu ul. Lipowej w Limanowej

Zamawiający: Miasto Limanowa

Wartość robót: 12 389 047,88 zł brutto


 

Nadzór Inwestorski dla inwestycji pn. Zachodnia Obwodnica Zielonek – z podziałem na części. Część nr 1 – nadzór nad zadaniem 1 (odcinek od ul. Pachońskiego w Krakowie do granicy Miasta Krakowa wraz z łącznikiem do ul. Glogera z DW 794 i rozbudową ul. Glogera)

Zamawiający: Gmina Miejska Kraków

Wartość robót:  71 643 810,00 zł brutto


 

Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków – Rabka-Zdrój na odcinku Lubień – Rabka-Zdrój km 713+580,21 – km 729+410,00 oraz budowa nowego odcinka drogi krajowej nr 47 klasy GP na odcinku Rabka-Zdrój – Chabówka km 0+000,00 – km 0+877,22.

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie

Konsorcjum firm:

Drogowa Trasa Średnicowa S.A. – lider Konsorcjum
ul. Mieszka I 10,
40-877 Katowice

Firma Inżynierska ARCUS Jerzy Bajer – partner Konsorcjum
ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 17i/37,
31-234 Kraków

Integral Sp. z o. o. – partner Konsorcjum
ul. 73 Pułku Piechoty, paw. E,
40-467 Katowice

Odcinek I

Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków – Rabka-Zdrój na odcinku Lubień – Naprawa, od km ok. 713+580 do ok. 721+170,00.

Wykonawca: IDS-BUD S.A.

ZOBACZ PLIK

Odcinek II

Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków – Rabka Zdrój na odcinku Naprawa – Skomielna Biała w km od ok. 721+170 do ok. 724+220 wraz z budową tunelu.

Wykonawca: Astaldi S.p.A.

ZOBACZ PLIK

Odcinek III

Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków – Rabka Zdrój na odcinku Skomielna Biała – Chabówka, od km ok. 724+220 do km ok. 729+410 oraz budowa nowego odcinka drogi krajowej nr 47 klasy GP na odcinku Rabka Zdrój – Chabówka km 0+000,00 – km 0+877,22.

Wykonawca: SALINI IMPREGILO S.p.A.

Wartość robót: Odcinek I – 521 519 095,35 zł brutto

Odcinek II – 968 871 778,09 zł brutto

Odcinek III –   615 068 976,27 zł brutto

ZOBACZ PLIK


 

 

Pełnienie Funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej (obwodnicy) w miejscowości Rybna, w km 0+000,00 do 3+270,13 od skrzyżowania z drogą powiatową K2191 do skrzyżowania z drogą wojewódzką, Gmina Czernichów

 

Zamawiający: Urząd Gminy Czernichów

Wartość robót: 10 195 970,84 zł brutto

ZOBACZ PLIK


 

Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie kontraktem pn. :”Budowa północnej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40″

ZOBACZ PLIK

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu

Wartość kontraktu: 249 051 314,82 zł brutto


„Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzaniem kontraktem pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Jarosławiec – Miączyn od km 281+380 do km 282+526 ( na terenie zabudowanym) oraz od km 285+600 do km 288+800 (na terenie niezabudowanym).”

ZOBACZ PLIK

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Lublinie

Wartość robót: 35 038 870, 42 zł brutto


Kompleksowy Nadzór nad Bieżącym Utrzymanie Obiektów Inżynierskich na terenie administrowanym przez GDDKiA O/Wrocław, Rejon we Wrocławiu

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu

Wartość robót: 4 584 994,74 zł brutto


Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II- od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej” – usługa Inżyniera Kontraktu – zamówienie o charakterze podobnym.

Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Opolu

Wartość robót: 9 434 851,47 zł brutto


Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego mostu nad rz. Osobłoga w ciągu drogi krajowej nr 40 w km 39+535 w m. Mochów”

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu

Wartość robót: 9 742 866,57 zł brutto


Kompleksowy Nadzór Inwestorski z weryfikacją dokumentacji projektowej i nadzorem w czasie robót budowlanych oraz w okresie gwarancyjnym przy realizacji zadania p.n.: „Zaprojektowanie i wykonanie zabezpieczeń chroniących przed upadkiem z wysokości osób w miejscu prześwitów pomiędzy sąsiadującymi obiektami mostowymi w ciągu dróg administrowanych przez GDDKiA Oddział Wrocław” ETAP I oraz ETAP 2

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu

Wartość robót:

ETAP I: 695 689,64 zł brutto

ETAP II: 245 921,21 zł brutto


Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową nowych obiektów inżynierskich w miejscowościach Inwałd i Palczowice:

– obiekt M1: „Budowa małego mostu na potoku bez nazwy w miejscowości Inwałd w km 35+669 drogi krajowej nr 52”

– obiekt P1: „Budowa przepustu na potoku „bez nazwy” w miejscowości Palczowice w km 75+295 drogi krajowej nr 44”

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie

Wartość robót:

obiekt M1: 1 456 556,52 zł brutto

obiekt P1: 1 231 472,14 zł brutto

ZOBACZ PLIK


Kompleksowy nadzór inwestorski z weryfikacją dokumentacji projektowej, oraz nadzór w okresie gwarancyjnym przy realizacji zadania p.t.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania „Remont kładki dla pieszych nad drogą krajową nr 30 w km 22 + 878 DK 30 w m. Lubań, uderzonej przez  pojazd ponadgabarytowy”

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu

Wartość robót: 649 440,00 zł brutto


Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: „Rozbiórka i budowa przepustu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 40 w km 14+679 w m. Łąka Prudnicka

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu

Wartość robót: 225 908,77 zł brutto

ZOBACZ PLIK


Część I

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową zabezpieczeń akustycznych w ciągu DK94G oraz nad wykonaniem ekspertyzy porealizacyjnej na odcinku Bochnia – Brzesko (w granicach administracyjnych powiatu brzeskiego)

Część II

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową zabezpieczeń akustycznych w ciągu DK94G oraz nad wykonaniem ekspertyzy porealizacyjnej na odcinku Brzesko – Tarnów (w granicach administracyjnych powiatu tarnowskiego)

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie

Wartość robót:

Część I: 16 519 275,15 zł brutto

Część II: 16 859 066,77 zł brutto

ZOBACZ PLIK

ZOBACZ PLIK


Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru przy wykonywaniu robót budowlanych w ramach inwestycji: Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki – Etap II w ramach projektu: „Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki, budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach, na działce nr 974, Myślenice, obręb 2”

Zamawiający: Gmina Myślenice

Wartość robót: 23 409 927, 36 zł brutto

ZOBACZ PLIK


Zarządzanie i nadzór inwestorski nad zadaniem: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na  przebudowie odcinka dk nr 79 w km od 359+355 do 359+700 oraz skrzyżowania dk nr 79 w km 359+375 z drogą gminną nr 601652K w miejscowości Niegoszowice.

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie

Wartość robót: 2 450 000,00 zł brutto

ZOBACZ PLIK

ZOBACZ PLIK


Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania :

„Inżynier Kontraktu dla projektu: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz”

Zamawiający : Gmina Stary Sącz

Wartość robót: 16 176 451,31 zł brutto

ZOBACZ PLIK


Zarządzanie Kontraktem i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami”

Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie/ Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach

Wartość robót: 53 718 870,78 zł brutto

ZOBACZ PLIK


Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla inwestycji pod nazwą: „Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ul. Zagnańskiej z Witosa” oraz „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zagnańskiej 129 i ul. Olszewskiego”

Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Kielcach

Wartość robót: 38 461 890,53 zł brutto

ZOBACZ PLIK


Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Wykonanie remontu wiaduktów nad ul. Krakowską w m. Rząska DK 7 km 668+077.”

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie

Wartość robót: 3 610 050,00 zł brutto

ZOBACZ PLIK


Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu: „Budowa ronda na skrzyżowaniu o przesuniętych wlotach drogi krajowej nr 52 oraz ul. Wenecja i ul. Wałowej w Wadowicach”

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie

Wartość robót: 5 697 963,77 zł brutto

ZOBACZ PLIK


„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Zaprojektowanie i remont mostu na rzece Skawie w miejscowości Wadowice w km 46+039 drogi krajowej nr 52.”

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie

Wartość robót: 11 499 133,56 zł brutto

ZOBACZ PLIK


Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka, zadanie V: Obwód Utrzymania Drogi Jawor”

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu

Wartość robót: 24 460 983,42 zł brutto

ZOBACZ PLIK


„Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad Budową węzła drogowego w ciągu autostrady A4 Kraków-Tarnów od km 435+216,38 do km 436+069,27 na odcinku węzeł Kraków-Wieliczka – węzeł Targowisko i rozbudowa drogi wojewódzkiej DW 964 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej oraz zmiana przebiegu potoków Podłężanka i Zakrzowianka”

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie

Wartość robót: 41.016.262,55 zł brutto

ZOBACZ PLIK

ZOBACZ PLIK


Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Budowa mostu na potoku bez nazwy w miejscowości Izdebnik w km 66+255 drogi krajowej nr 52.”

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie

Wartość robót: 1 702 320,00 zł brutto

ZOBACZ PLIK


Budowa kompleksu pięciu budynków biurowo-usługowych klasy A parkingiem podziemnym i zagospodarowaniem terenu w Krakowie przy ul. Pawiej.

Zamawiający: Gleeds Polska Sp. z o.o.


Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II- od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej”

Zamawiający : Miejski Zarząd Dróg w Opolu

Wartość robót: 119 228 011,45 zł brutto

ZOBACZ PLIK

ZOBACZ PLIK


Kompleksowy nadzór inwestorski  z weryfikacją dokumentacji projektowej i nadzorem w czasie robót budowlanych przy realizacji zadania p.t. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania p.t. „Rozbiórka uszkodzonej części kładki dla pieszych w km 375+057 drogi krajowej nr 3 w m. Lubin

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu

Wartość robót: 312 912,00 zł brutto

ZOBACZ PLIK


Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania:

„Weryfikacja i aktualizacja dokumentacji projektowej oraz budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż drogi krajowej nr 1 w m. Czechowice – Dziedzice”

Zamawiający : Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach

Wartość robót: 29 645 369,42 zł brutto

ZOBACZ PLIK


Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa drogi krajowej nr 75 od km 51+600,00 do km 53+320,00 w miejscowości Tęgoborze wraz z odwodnieniem osuwiska

Zamawiający : Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie

Wartość robót: 46 230 804,23 zł brutto

ZOBACZ PLIK


Część nr 1 pod nazwą: Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1319K Szczucin – Radgoszcz w km 3+857 nad rzeką Breń w miejscowości Zabrnie

Zamawiający: Zarząd Drogowy w Dąbrowie Tarnowskiej

Wartość robót: 6.465.834,72 zł brutto

ZOBACZ PLIK


Zarządzanie kontraktem i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. ,,OBWODNICA SKAWINY ETAP II – od ul. Energetyków do drogi krajowej nr 44”

Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Wartość robót: 41 240 195,65 zł brutto

ZOBACZ PLIK

ZOBACZ PLIK


Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28”

Zamawiający : Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu

Wartość robót: 76.456.800,00 zł brutto

ZOBACZ PLIK


Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania :

„Weryfikacja i aktualizacja dokumentacji projektowej oraz budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż S52 (dawniej S1) w ciągu obwodnicy miejscowości Skoczów”

Zamawiający : Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach

Wartość robót: 72 447,49 zł brutto

ZOBACZ PLIK


Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Przeniesienie systemu preselekcji wagowej pojazdów w ruchu zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr 94c Obwodnicy Północnej Opola”

Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Opolu

Wartość robót: 455.100,00 zł brutto

ZOBACZ PLIK


Pełnienie obowiązku Inżyniera Kontraktu na zadaniu pn.: „Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżoniowie”

Zamawiający: Gmina Miejska Dzierżoniów

Wartość robót: 20 405 271,31 zł brutto

ZOBACZ PLIK


„Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na stacji Włoszczowa Płn w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II”

Zamawiający: MGGP S.A.

Inwestor: PKP PLK S.A.

Wartość robót: 87 419 515,56 zł brutto

ZOBACZ PLIK


Część nr 2 pod nazwą: Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1322K Dąbrowa Tarnowska – Radomyśl Wielki w miejscowości Radgoszcz w km 10+421

Część nr 3 pod nazwą: Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1322K Dąbrowa Tarnowska – Radomyśl Wielki w miejscowości Nieczajna Górna w km 4+816.

Zamawiający: Zarząd Drogowy w Dąbrowie Tarnowskiej

Wartość robót: 6.465.834,72 zł brutto

ZOBACZ PLIK

ZOBACZ PLIK


Pełnieniu funkcji nadzoru inwestycyjnego nad zadaniem pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 7 od km 631+160,04 do km 631+361,25 wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 631+244,00 i budową w jego miejscu nowego mostu oraz wykonaniem i rozbiórką tymczasowej drogi objazdowej w miejscowości Szczepanowice i Orłów”

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie

Wartość robót: 5 444 749,22 zł brutto

ZOBACZ PLIK


Uzdrowiska pogranicza polsko-słowackiego jako rozpoznawalny w skali Europy obszar realizacji turystyki zdrowotnej – etap I – budowa pętli rowerowej łączącej miejscowości uzdrowiskowe Doliny Popradu

Zamawiający : Związek Gmin Krynicko-Popradzkich

Wartość robót: 1 818 382,55 zł brutto

ZOBACZ PLIK


„Rozbudowa drogi krajowej nr 52 od km 59+973 do km 60+095 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową w jego miejscu nowego obiektu inżynierskiego na potoku Cedron w ciągu drogi krajowej nr 52 w km 60+039 w miejscowości Brody”

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie

Wartość robót: 3 582 739,58 zł brutto

ZOBACZ PLIK

ZOBACZ PLIK


Pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Rozbiórka istniejącego mostu oraz budowa nowego obiektu inżynierskiego przez rzekę Uszwica w miejscowości Brzesko w ciągu drogi krajowej nr 75 w km 15+707 wraz z dojazdami i objazdami tymczasowymi”

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie

Wartość robót: 5 409 893,28 zł brutto

ZOBACZ PLIK


„Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na stacji Olszamowice w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II”

Zamawiający: MGGP S.A.

Inwestor: PKP PLK S.A.

Wartość robót: 58 072 788,79 zł brutto

ZOBACZ PLIK


Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. „Rozbudowa DW 971 w m. Krynica – Zdrój”

Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

 


„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż DK1 na odcinku Piasek- Pszczyna”

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach

Wartość robót: 10 382 940,29 zł brutto

ZOBACZ PLIK


Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. „Modernizacja DW977 na odcinku Gorlice-Konieczna”.

Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Wartość robót: 14 286 191,99 zł brutto

ZOBACZ PLIK


„Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na odcinku Kraków Swoszowice – Spytkowice oraz opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na odcinku Brzeźnica – Przeciszów tor nr 1″ w ramach zadania pn: ” Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim”.

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wartość robót: 1 911 195,00 zł brutto

ZOBACZ PLIK

 


Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Budowa dwóch mostów w/c drogi krajowej nr 75 w miejscowości Witowice Górne na rzece Białka i w miejscowości Tęgoborze na rzece Świdnik”.

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie

Wartość robót: 9 806 005,88 zł brutto

ZOBACZ PLIK

ZOBACZ PLIK


Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki – etap III w zakresie wykonania sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i budowy trzech zbiorników retencyjnych wody pitnej w miejscowościach: Przybysławice, Zielonki, Michałowice.

Zamawiający: Urząd Gminy w Zielonkach

ZOBACZ PLIK


Zarządzanie i nadzór inwestorski nad zadaniem: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie odcinka dk nr 28 w km od 44+950 do 45+350 oraz skrzyżowania dk nr 28 w km 45+150 z drogą wojewódzką nr 957 w miejscowości Białka”.

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie

Wartość robót: 2 138 085,36 zł brutto

ZOBACZ PLIK

ZOBACZ PLIK


Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Budowa dwóch mostów w/c drogi krajowej nr 75 w miejscowości Frycowa na potoku Homerka i w miejscowości Nowa Wieś na rzece Kamienica Nawojowska wraz z budową i rozbiórką dróg tymczasowych”

Zamawiający:Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie

Wartość robot:  6 178 928,75 zł brutto

ZOBACZ PLIK

ZOBACZ PLIK


Pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z zarządzaniem nad realizacją zadania: Ulica klasy GP łącząca DK 75 (skrzyżowanie ul. Tarnowskiej i Witosa) z ul. Marcinkowską (DP nr 25219) w granicach Nowego Sącza – przełożenie DK 28 Zator – Przemyśl .”

Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu

Wartość robót: 97 953 984,46 zł brutto

ZOBACZ PLIK


Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót pn.: „Wymiana, remont i naprawa elementów wyposażenia mostu granicznego nad rzeką Olzą w Cieszynie w ciągu DK-1 w km 634+231”.

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach

Wartość robót: 980 463,36 zł brutto

ZOBACZ PLIK

ZOBACZ PLIK


Pełnienie obowiązku Inspektora Nadzoru Inwestorskiego podczas realizacji inwestycji współfinansowanej ze środków europejskich pn.: „Sulin-Muszyna-Żegiestów kładka współpracy i rozwoju pogranicza”

Zamawiający: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

Wartość robót: 4 254 608,15 zł brutto

ZOBACZ PLIK


Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót pn.: „Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż DK-1 w miejscowości Siewierz”

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach

Wartość robót: 6 707 839,11 zł brutto

ZOBACZ PLIK

ZOBACZ PLIK


Zarządzanie i nadzór nad realizacją zadania: „Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium  na linii nr 94”.

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wartość robót: 27 421 392,76 zł brutto

ZOBACZ PLIK


Budową ogrodzenia w formie ekranu akustycznego w/c  A-4 od km 403+800 do km 404+420.

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie

Wartość robót: 2 150 000,00 zł brutto

 ZOBACZ PLIK


Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Zaprojektowanie i budowa drogi łącznikowej klasy GP pomiędzy węzłem Brzesko na autostradzie A-4 a drogą krajową DK4 – jako docelowego przebiegu DK75”.

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie

Wartość robót: 46 583 929,66 zł brutto

ZOBACZ PLIK

ZOBACZ PLIK


Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Wykonanie robót naprawczych obiektów inżynierskich na autostradzie A4 odc. węzeł Wielicka -węzeł Szarów”

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

Wartość robót: 3 649 291,39 zł brutto

ZOBACZ PLIK    ZOBACZ PLIK


Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa ul. Kołłątaja w Gorlicach”

Zamawiający: Urząd Miejski w Gorlicach

Wartość robót: 2 880 617,34 zł brutto

ZOBACZ PLIK


Budowa ronda w ciągu drogi krajowej nr 44 w km 52+745 na skrzyżowaniu ulic: Konarskiego, Nideckiego i Orląt Lwowskich w Oświęcimiu

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

Wartość robót: 2 736 284,10 zł brutto

ZOBACZ PLIK


Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót dla zadania: „Przebudowa ulicy Piłsudskiego i skrzyżowania z ul. Jana Pawła II ( bez skrzyżowania) w ciągu drogi krajowej nr 28 w Limanowej”.

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie

Wartość robót: 11 562 000,00 zł brutto

ZOBACZ PLIK


Pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją nad zadaniem: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z remontem czterech obiektów mostowych w miejscowości Szczyglice w/c drogi ekspresowej S7: dwóch równoległych wiaduktów nad drogą lokalną Balice – Mydlniki w km 672+132 oraz dwóch równoległych estakad nad doliną Rudawy w km 672+624.
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie

Wartość robót: 11 645 756,50 zł brutto

ZOBACZ PLIK  ZOBACZ PLIK


Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wg FIDIC na zadaniu: „Budowa autostrady A-1 na odcinku Bełk – Świerklany”.
Zamawiający: Integral Sp. z o.o.
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach

Wartość robót: 1 320 300 688,42 zł brutto

ZOBACZ PLIK


Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy mostów w zadaniu: „Przełożenie linii kolejowej numer 97 Skawina-Żywiec na odcinku Stryszów-Zembrzyce wraz z drogą publiczną klasy L, realizowanego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego – Budowa Zbiornika Wodnego Świnna Poręba na rzece Skawie.”
Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Wartość robót: 112 300 000, 00 zł brutto

ZOBACZ PLIK


Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu w ramach inwestycji pn.: „Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńska w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie – etap II w km 20+213 – 25+425”.
Zamawiający: MGGP Tarnów
Inwestor: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość robót: 122 385 831,67 zł brutto

ZOBACZ PLIK  ZOBACZ PLIK


Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem o nazwie: Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza – połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28
Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu

Wartość robót: 29 263 589,08 zł brutto

ZOBACZ PLIK


Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem o nazwie: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z remontem trzech mostów w miejscowościach Mochnaczka Wyżna oraz Mochnaczka Niżna w/c drogi krajowej nr 75: most nad potokiem Mochnaczka w km 96+316, most nad potokiem Fataloszka w km 98+414 oraz most nad potokiem Mrokowskim w km 100+177.
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie

Wartość robót: 2 108 436,48 zł brutto

ZOBACZ PLIK   ZOBACZ PLIK


Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w roli Konsultanta wg FIDIC na zadaniu pn.: Budowa drogi klasy GP, na odcinku od km 0+735 do km 3+225 (wg kilometraża lokalnego) oraz od km 327+938,90 do km 330+428,90 (wg kilometraża DK Nr 94 pomiędzy osiami węzłów) łączącej – poprzez tereny Gminy Wielka Wieś – Węzeł Radzikowskiego z projektowanym Węzłem Modlnica wraz z budową III Etapu Węzła Radzikowskiego.
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie

Wartość robót: 157 025 721,00 zł brutto

ZOBACZ PLIK   ZOBACZ PLIK


Pełnienie nadzoru inwestorskiego wielobranżowego wraz z koordynacją nad zadaniem pn.: „Wykonanie przebudowy dworca kolejowego Rabka Zdrój”.
Zamawiający: Polskie Koleje Państwowe S.A.

Wartość robót: 2 846 341,00 zł brutto

ZOBACZ PLIK


Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szlachtowa i Jaworki”.
Zamawiający: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Wartość robót: 15 067 820,57 zł brutto


Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniami: 1. Gospodarka wodno – ściekowa w gminie Zielonki – etap III w zakresie wykonywania sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. 2. Gospodarka wodno – ściekowa w Gminie Zielonki – etap III w zakresie budowy trzech zbiorników retencyjnych wody pitnej w miejscowościach Przybysławice, Zielonki oraz Michałowice.
Zamawiający: Gmina i Urząd Gminy Zielonki

Wartość robót: 11 314 077,78 zł brutto

ZOBACZ PLIK

ZOBACZ PLIK


Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji robót budowlanych zadania „Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych- Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach” Etap I : Adaptacja budynku Internatu i kotłowni do potrzeb kształcenia, Modernizacji stacji transformatorowej ( zakres prac : Obiekt internatu i kotłowni, Zagospodarowanie terenu, Stacja trafo.) Etap II: Modernizacja budynków szkoły ( zakres prac: budynek szkoły).
Zamawiający: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach

Wartość robót: 10 805 538,41 zł brutto

 ZOBACZ PLIK ZOBACZ PLIKZOBACZ PLIK


Kompleksowe usługi inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu podziemnego dla 150 samochodów osobowych „FOCHA” przy al. Focha w Krakowie wraz z zagospodarowaniem placu przed Muzeum Narodowym w Krakowie”.
Zamawiający: Urząd Miasta Krakowa

Wartość robót: 16 913 716,00 zł brutto

ZOBACZ PLIK


Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej dla ulicy Konopnickiej w Gorlicach – etap II”.
Zamawiający: Urząd Miejski w Gorlicach

Wartość robót: 697 402,20 zł brutto

ZOBACZ PLIK


Pełnienie obowiązków nadzorującego robotami budowlanymi podczas realizacji inwestycji kontynuacja realizacji zadania pn. Obwodnica Muszyny – uporządkowanie ruchu w centrum Muszyny – budowa drogi odbarczającej w kierunku granicy państwa jako drogi gminnej klasy Z.
Zamawiający: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

Wartość robót: 14 375 347,76 zł brutto

ZOBACZ PLIK


Pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1435K Brzesko-Cerekiew (ul. Leśna) w Brzesku.
Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku

Wartość robót: 8 289 021,64 zł brutto

ZOBACZ PLIK


Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w roli Konsultanta na zadaniu pn.: Rozbiórka i budowa mostów na rzece Kamienica Nawojowska w m. Nowa Wieś w km 87+418 i km 87+656 w ciągu drogi krajowej nr 75 wraz z dojazdami oraz budową i rozbiórką dróg tymczasowych.
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie

Wartość robót: 6 178 928,75 zł brutto

ZOBACZ PLIK


Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej na drogach krajowych administrowanych przez Rejon Wadowice nad zadaniami:
1) Przebudowa drogi krajowej nr 28, ul. Wojska Polskiego w Wadowicach;
2) Przebudowa drogi krajowej nr 28, ul. Zegadłowicza w Wadowicach;
3) Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 28, ul. Makowska w Suchej Beskidzkiej;
4) Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 52, ul. Wadowicka w m. Inwałd.
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, Rejon Wadowice

ZOBACZ PLIK


Pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją nad remontem elementów pasa drogowego, uszkodzonych w wyniku działania żywiołu na drodze krajowej nr 4, Obwodnica Bochni km 470+050 – km 470+620.
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie

Wartość robót: 7 000 004,19 zł brutto

ZOBACZ PLIK


Pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją nad remontem elementów pasa drogowego uszkodzonych w wyniku działania żywiołu na drodze krajowej nr 25, km 55+000-55+500, w miejscowości Osielec.
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie

Wartość robót: 1 198 162,88 zł brutto

ZOBACZ PLIK


Pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją na zadaniu pn.: Budowa węzła drogowego w ciągu drogi krajowej nr 7 w miejscowości Mogilany wraz z budową obiektu mostowego w km 680+100,62 i dojazdów do obiektu.
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie

Wartość robót: 22 935 494,78 zł brutto

ZOBACZ PLIK


Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Przebudowa drogi krajowej nr 28 na odcinku Świnna Poręba-Skawce od km: 21+350 do 28+000.
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie

Wartość robót: 24 548 439,75 zł brutto

ZOBACZ PLIK ZOBACZ PLIK


Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Wzmocnienie turystyczne Podhala poprzez modernizację spójnej sieci dróg regionalnych powiatu tatrzańskiego pod wspólną nazwą Góral*ski.
Zamawiający: Urząd Miasta Zakopane

Wartość robót: 26 176 253,53 zł brutto

ZOBACZ PLIK


Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Remont skrzyżowania (ronda) drogi krajowej nr 79 z drogą wojewódzką nr 933 z drogami gminnymi oraz ciągami pieszymi w Chrzanowie.
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie

Wartość robót: 6 537 016,68 zł brutto

ZOBACZ PLIK