Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Budowa dwóch mostów w/c drogi krajowej nr 75 w miejscowości Witowice Górne na rzece Białka i w miejscowości Tęgoborze na rzece Świdnik”.

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie

ZOBACZ PLIK


Zarządzanie i nadzór inwestorski nad zadaniem: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie odcinka dk nr 28 w km od 44+950 do 45+350 oraz skrzyżowania dk nr 28 w km 45+150 z drogą wojewódzką nr 957 w miejscowości Białka”.

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie

ZOBACZ PLIK


Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Budowa dwóch mostów w/c drogi krajowej nr 75 w miejscowości Frycowa na potoku Homerka i w miejscowości Nowa Wieś na rzece Kamienica Nawojowska wraz z budową i rozbiórką dróg tymczasowych”

Zamawiający:Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie

ZOBACZ PLIK


Pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z zarządzaniem nad realizacją zadania: Ulica klasy GP łącząca DK 75 (skrzyżowanie ul. Tarnowskiej i Witosa) z ul. Marcinkowską (DP nr 25219) w granicach Nowego Sącza – przełożenie DK 28 Zator – Przemyśl .”

Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu

ZOBACZ PLIK


Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót pn.: „Wymiana, remont i naprawa elementów wyposażenia mostu granicznego nad rzeką Olzą w Cieszynie w ciągu DK-1 w km 634+231”.

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach

ZOBACZ PLIK


Pełnienie obowiązku Inspektora Nadzoru Inwestorskiego podczas realizacji inwestycji współfinansowanej ze środków europejskich pn.: „Sulin-Muszyna-Żegiestów kładka współpracy i rozwoju pogranicza”

Zamawiający: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

ZOBACZ PLIK


Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót pn.: „Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż DK-1 w miejscowości Siewierz”

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie

ZOBACZ PLIK


Zarządzanie i nadzór nad realizacją zadania: „Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium  na linii nr 94”.

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

ZOBACZ PLIK


Budową ogrodzenia w formie ekranu akustycznego w/c  A-4 od km 403+800 do km 404.

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie

 ZOBACZ PLIK


Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Zaprojektowanie i budowa drogi łącznikowej klasy GP pomiędzy węzłem Brzesko na autostradzie A-4 a drogą krajową DK4 – jako docelowego przebiegu DK75”.
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie

ZOBACZ PLIK

ZOBACZ PLIK


Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Wykonanie robót naprawczych obiektów inżynierskich na autostradzie A4 odc. węzeł Wielicka -węzeł Szarów”
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

ZOBACZ PLIK    ZOBACZ PLIK


Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa ul. Kołłątaja w Gorlicach”
Zamawiający: Urząd Miejski w Gorlicach

ZOBACZ PLIK


Budowa ronda w ciągu drogi krajowej nr 44 w km 52+745 na skrzyżowaniu ulic: Konarskiego, Nideckiego i Orląt Lwowskich w Oświęcimiu
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

ZOBACZ PLIK


Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót dla zadania: „Przebudowa ulicy Piłsudskiego i skrzyżowania z ul. Jana Pawła II ( bez skrzyżowania) w ciągu drogi krajowej nr 28 w Limanowej”.
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie

ZOBACZ PLIK


Pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją nad zadaniem: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z remontem czterech obiektów mostowych w miejscowości Szczyglice w/c drogi ekspresowej S7: dwóch równoległych wiaduktów nad drogą lokalną Balice – Mydlniki w km 672+132 oraz dwóch równoległych estakad nad doliną Rudawy w km 672+624.
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie

ZOBACZ PLIK  ZOBACZ PLIK


Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wg FIDIC na zadaniu: „Budowa autostrady A-1 na odcinku Bełk – Świerklany”.
Zamawiający: Integral Sp. z o.o.
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach

ZOBACZ PLIK


Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy mostów w zadaniu: „Przełożenie linii kolejowej numer 97 Skawina-Żywiec na odcinku Stryszów-Zembrzyce wraz z drogą publiczną klasy L, realizowanego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego – Budowa Zbiornika Wodnego Świnna Poręba na rzece Skawie.”
Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

ZOBACZ PLIK


Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu w ramach inwestycji pn.: „Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńska w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie – etap II w km 20+213 – 25+425”.
Zamawiający: MGGP Tarnów
Inwestor: Miasto Jastrzębie-Zdrój

ZOBACZ PLIK  ZOBACZ PLIK


Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza – połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28
Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu

ZOBACZ PLIK


Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem o nazwie: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z remontem trzech mostów w miejscowościach Mochnaczka Wyżna oraz Mochnaczka Niżna w/c drogi krajowej nr 75: most nad potokiem Mochnaczka w km 96+316, most nad potokiem Fataloszka w km 98+414 oraz most nad potokiem Mrokowskim w km 100+177.
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie

ZOBACZ PLIK   ZOBACZ PLIK


Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w roli Konsultanta wg FIDIC na zadaniu pn.: Budowa drogi klasy GP, na odcinku od km 0+735 do km 3+225 (wg kilometraża lokalnego) oraz od km 327+938,90 do km 330+428,90 (wg kilometraża DK Nr 94 pomiędzy osiami węzłów) łączącej – poprzez tereny Gminy Wielka Wieś – Węzeł Radzikowskiego z projektowanym Węzłem Modlnica wraz z budową III Etapu Węzła Radzikowskiego.
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie

ZOBACZ PLIK   ZOBACZ PLIK


Pełnienie nadzoru inwestorskiego wielobranżowego wraz z koordynacją nad zadaniem pn.: „Wykonanie przebudowy dworca kolejowego Rabka Zdrój”.
Zamawiający: Polskie Koleje Państwowe S.A.

ZOBACZ PLIK


Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szlachtowa i Jaworki”.
Zamawiający: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.


Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniami: 1. Gospodarka wodno – ściekowa w gminie Zielonki – etap III w zakresie wykonywania sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. 2. Gospodarka wodno – ściekowa w Gminie Zielonki – etap III w zakresie budowy trzech zbiorników retencyjnych wody pitnej w miejscowościach Przybysławice, Zielonki oraz Michałowice.
Zamawiający: Gmina i Urząd Gminy Zielonki

ZOBACZ PLIK


Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji robót budowlanych zadania „Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych- Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach” Etap I : Adaptacja budynku Internatu i kotłowni do potrzeb kształcenia, Modernizacji stacji transformatorowej ( zakres prac : Obiekt internatu i kotłowni, Zagospodarowanie terenu, Stacja trafo.) Etap II: Modernizacja budynków szkoły ( zakres prac: budynek szkoły).
Zamawiający: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach

ZOBACZ PLIK ZOBACZ PLIK


Kompleksowe usługi inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu podziemnego dla 150 samochodów osobowych „FOCHA” przy al. Focha w Krakowie wraz z zagospodarowaniem placu przed Muzeum Narodowym w Krakowie”.
Zamawiający: Urząd Miasta Krakowa

ZOBACZ PLIK


Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej dla ulicy Konopnickiej w Gorlicach – etap II”.
Zamawiający: Urząd Miejski w Gorlicach

ZOBACZ PLIK


Pełnienie obowiązków nadzorującego robotami budowlanymi podczas realizacji inwestycji kontynuacja realizacji zadania pn. Obwodnica Muszyny – uporządkowanie ruchu w centrum Muszyny – budowa drogi odbarczającej w kierunku granicy państwa jako drogi gminnej klasy Z.
Zamawiający: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

ZOBACZ PLIK


Pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1435K Brzesko-Cerekiew (ul. Leśna) w Brzesku.
Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku z siedzibą w Przyborowie

ZOBACZ PLIK


Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w roli Konsultanta na zadaniu pn.: Rozbiórka i budowa mostów na rzece Kamienica Nawojowska w m. Nowa Wieś w km 87+418 i km 87+656 w ciągu drogi krajowej nr 75 wraz z dojazdami oraz budową i rozbiórką dróg tymczasowych.
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie

ZOBACZ PLIK


Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej na drogach krajowych administrowanych przez Rejon Wadowice nad zadaniami:
1) Przebudowa drogi krajowej nr 28, ul. Wojska Polskiego w Wadowicach;
2) Przebudowa drogi krajowej nr 28, ul. Zegadłowicza w Wadowicach;
3) Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 28, ul. Makowska w Suchej Beskidzkiej;
4) Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 52, ul. Wadowicka w m. Inwałd.
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, Rejon Wadowice

ZOBACZ PLIK


Pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją nad remontem elementów pasa drogowego, uszkodzonych w wyniku działania żywiołu na drodze krajowej nr 4, Obwodnica Bochni km 470+050 – km 470+620.
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie

ZOBACZ PLIK


Pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją nad remontem elementów pasa drogowego uszkodzonych w wyniku działania żywiołu na drodze krajowej nr 28, km 55+000-55+500, w miejscowości Osielec.
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie

ZOBACZ PLIK


Pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją na zadaniu pn.: Budowa węzła drogowego w ciągu drogi krajowej nr 7 w miejscowości Mogilany wraz z budową obiektu mostowego w km 680+100,62 i dojazdów do obiektu.
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie

ZOBACZ PLIK


Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Przebudowa drogi krajowej nr 28 na odcinku Świnna Poręba-Skawce od km: 21+350 do 28+000.
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie

ZOBACZ PLIK ZOBACZ PLIK


Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Wzmocnienie turystyczne Podhala poprzez modernizację spójnej sieci dróg regionalnych powiatu tatrzańskiego pod wspólną nazwą Góral*ski.
Zamawiający: Urząd Miasta Zakopane

ZOBACZ PLIK


Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Remont skrzyżowania (ronda) drogi krajowej nr 79 z drogą wojewódzką nr 933 z drogami gminnymi oraz ciągami pieszymi w Chrzanowie.
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie

ZOBACZ PLIK