Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanie decyzji administracyjnych dla rozbudowy i przebudowy dróg gminnych:

Zadanie częściowe nr 2: „Rozbudowa drogi gminnej 560370K ul. Słonecznej zlokalizowanej na dz. nr: 145/1 na dł. około 1,93 km w Niepołomicach”

Zadanie częściowe nr 3: „Rozbudowa drogi gminnej 560384K ul. Akacjowej zlokalizowanej na dz. nr: 326 o 340/1 na dł. około 1,16 km w Niepołomicach, z uwzględnieniem przejścia dla pieszych przez drogę krajową”

Zamawiający: Gmina Niepołomice


Opracowanie dokumentacji technicznych dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1305R Machowa – Łęki Górne w km 0+019 – 4+319 w miejscowościach Machowa, Podlesie Machowskie i Łęki Górne”

Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy


Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na realizację drogi dla inwestycji polegającej na „Budowie zespołu magazynowo-usługowego wraz z segmentami socjalno-biurowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną” w miejscowości Kraków zlokalizowanej na działce nr 60/18, obręb: 88 Podgórze

Zamawiający: PDC Industrial Center 218 Sp. z o.o.


Wykonanie dokumentacji projektowych w zakresie budowy chodników wraz z odwodnieniem w ciągu drogi krajowej nr DK44:

Zadanie 3: odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2177K do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2178K w miejscowości Zelczyna gm. Skawina (strona lewa, strona prawa)

Zadanie 4: odcinek Zelczyna w rejonie działki nr 540/1 do działki nr 316/1 w miejscowości Borek Szlachecki gm. Skawina (strona lewa, strona prawa)

Zamawiający: Gmina Skawina


„Koncepcja układu drogowego pozwalającego skomunikować teren inwestycji od strony południowej wraz z rozwiązaniem przyłączenia bezpośrednio do ul. Tuchowskiej”

Zamawiający: Panattoni Development Europe Sp. z o.o.


Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1626K Kasinka Mała – Węglówka – Kasina Wielka”

Zamawiający: Gmina Mszana Dolna


Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa drogi gminnej od DK94 do terenów inwestycyjnych przy ul. Bytomskiej”

Zamawiający: Gmina Siemianowice Śląskie


Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi wewnętrznej, działka ewid. nr 1308/3 łączącej ulicę Wyszyńskiego z ulicą Sienkiewicza w Tarnobrzegu”

Zamawiający: Master Development Poland Sp. z o.o.


„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2144K w miejscowości Narama”

Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego


Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 0260T Nowy Dwór – Ostrów – Czerwonka w miejscowości Nowy Dwór”

Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie


Wykonanie 6-ciu zadań projektowych związanych z drogami powiatowymi oraz wojewódzkimi zlokalizowanymi na terenie Gminy Czarny Dunajec, polegających na zaprojektowaniu odcinków chodników wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych:

Część 1: „Opracowanie dokumentacji rozbudowy (obejmującej w szczególności wykonania chodnika wraz z wymaganym odwodnieniem, kanałem technologicznym, oświetleniem) drogi powiatowej nr 1663K Długopole – Pieniążkowice – Piekielnik na odcinku od km 1+432 do km 2+684 w miejscowości Dział”

Zamawiający: Gmina Czarny Dunajec


Opracowanie koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji ZDRID: Cześć 2: Rozbudowa ul. Zyndrama z Maszkowic w Krakowie – Zadanie inwestycyjne – Przebudowa ul. Czajnej wraz z ulicami przyległymi.”

Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie


Wykonanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach realizacji zadania pn. „Budowa połączenia ul. Tuchowskiej z Al. Tarnowskich wraz z rozbudową ul. Tuchowskiej”

Zamawiający: Urząd Miasta Tarnowa