Firma Inżynierska ARCUS Jerzy Bajer zatrudni Głównego Specjalistę ds. rozliczeń przy projekcie – pełnienie nadzoru inwestorskiego pn: „Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków – Rabka-Zdrój na odcinku Lubień – Rabka-Zdrój km 713+580,21 – km 729+410,00 oraz budowy nowego odcinka drogi krajowej nr 47 klasy GP na odcinku Rabka-Zdrój – Chabówka km 0+000,00 – km 0+877,22”

Doświadczenie zawodowe:

Minimum 24 miesiące doświadczenia, zdobytego w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert (08.2015), na samodzielnym stanowisku/stanowiskach ds. rozliczeń przy rozliczaniu 1 lub 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy min GP o wartości robót co najmniej 200 000 000,00 PLN brutto każde.


Firma Inżynierska ARCUS Jerzy Bajer zatrudni Inżyniera Rezydenta
przy projekcie – pełnienie nadzoru inwestorskiego pn: „Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków – Rabka-Zdrój na odcinku Lubień – Rabka-Zdrój km 713+580,21 – km 729+410,00 oraz budowy nowego odcinka drogi krajowej nr 47 klasy GP na odcinku Rabka-Zdrój – Chabówka km 0+000,00 – km 0+877,22”

Doświadczenie zawodowe:

Minimum 36 miesięcy doświadczenia przy realizacji 1 lub 2 lub 3 zadań obejmujących budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy min GP lub nadzór nad budową lub przebudową dróg lub ulic klasy min GP o wartości robót co najmniej 200 000 000,00 PLN brutto każde na stanowisku/stanowiskach:
Inżyniera Kontraktu,Dyrektora Kontraktu,Inżyniera Rezydenta, Zastępcy Dyrektora Kontraktu lub Kierownika Budowy.


 

Firma Inżynierska ARCUS Jerzy Bajer zatrudni Projektanta branży drogowej – Koordynatora Zespołu projektowego

Obowiązki:
– koordynacja pracy Zespołu projektowego
– opracowywanie Projektów (koncepcje, PB, PW, przedmiary robót, STWiORB, kosztorysy, projekty organizacji ruchu)
– opracowywanie operatów wodnoprawnych oraz kart informacyjnych przedsięwzięcia
– koordynacja branż związanych z projektem
– uzgadnianie i opiniowanie opracowań projektowych
– uzyskiwanie decyzji administracyjnych
– udział w naradach i spotkaniach z Zamawiającym
– udział w sprawozdaniach nadzoru autorskiego
– prowadzenie korespondencji związanej z Projektem
– udział w przygotowywaniu ofert przetargowych

Oferujemy:
– umowę cywilno-prawną
– gwarantujemy premię od sprzedanych projektów
– miłą atmosferę pracy

Wymagania:
– wykształcenie kierunkowe – Budownictwo, specjalność drogowa

– bardzo dobra znajomość programu AutoCAD Civil 3D, pakiet Microsoft Office
– mile widziane uprawnienia do projektowania (bez ograniczeń) w specjalności drogowej
– min. roczne doświadczenie w wykonywaniu dokumentacji projektowych
– znajomość Polskich Norm i przepisów
– znajomość prawa budowlanego, ustaw oraz warunków technicznych
– dokładność, skrupulatność, komunikatywność, umiejętności analizy i rozwiązywania problemów, umiejętności pracy zespołowej, odpowiedzialność, odporność na stres
– prawo jazdy czynne

 


Firma Inżynierska ARCUS Jerzy Bajer przyjmie do pomocy w sekretariacie STAŻYSTĘ
zarejestrowanego w Urzędzie Pracy w Krakowie/Słomnikach/Krzeszowicach.

Opis stanowiska:
– wsparcie w bieżącej pracy sekretariatu,
– obsługa połączeń telefonicznych,
– obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
– segregacja i archiwizacja dokumentów,
– sporządzanie pism, raportów, protokołów

Wymagania:
– wykształcenie m.in. średnie,
– dobra znajomość obsługi komputera – Pakiet Office
– umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
– prawo jazdy kat B

Po odbytym stażu z Urzędu Pracy FI ARCUS gwarantuje przedłużenie współpracy na podstawie umowy o pracę.