Firma Inżynierska ARCUS Jerzy Bajer
przyjmie do pomocy w sekretariacie STAŻYSTĘ
zarejestrowanego w Urzędzie Pracy w Krakowie/Słomnikach/Krzeszowicach.

Opis stanowiska:
– wsparcie w bieżącej pracy sekretariatu,
– obsługa połączeń telefonicznych,
– obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
– segregacja i archiwizacja dokumentów,
– sporządzanie pism, raportów, protokołów

Wymagania:
– wykształcenie m.in. średnie,
– dobra znajomość obsługi komputera – Pakiet Office
– umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
– prawo jazdy kat B

Po odbytym stażu z Urzędu Pracy FI ARCUS gwarantuje przedłużenie współpracy na podstawie umowy o pracę.

 

Firma Inżynierska ARCUS Jerzy Bajer zatrudni Projektanta branży drogowej – Koordynatora Zespołu projektowego

Obowiązki:
– koordynacja pracy Zespołu projektowego
– opracowywanie Projektów (koncepcje, PB, PW, przedmiary robót, STWiORB, kosztorysy, projekty organizacji ruchu)
– opracowywanie operatów wodnoprawnych oraz kart informacyjnych przedsięwzięcia
– koordynacja branż związanych z projektem
– uzgadnianie i opiniowanie opracowań projektowych
– uzyskiwanie decyzji administracyjnych
– udział w naradach i spotkaniach z Zamawiającym
– udział w sprawozdaniach nadzoru autorskiego
– prowadzenie korespondencji związanej z Projektem
– udział w przygotowywaniu ofert przetargowych

Oferujemy:
– umowę cywilno-prawną
– gwarantujemy premię od sprzedanych projektów
– miłą atmosferę pracy

Wymagania:
– wykształcenie kierunkowe – Budownictwo, specjalność drogowa

– bardzo dobra znajomość programu AutoCAD Civil 3D, pakiet Microsoft Office
– mile widziane uprawnienia do projektowania (bez ograniczeń) w specjalności drogowej
– min. roczne doświadczenie w wykonywaniu dokumentacji projektowych
– znajomość Polskich Norm i przepisów
– znajomość prawa budowlanego, ustaw oraz warunków technicznych
– dokładność, skrupulatność, komunikatywność, umiejętności analizy i rozwiązywania problemów, umiejętności pracy zespołowej, odpowiedzialność, odporność na stres
– prawo jazdy czynne