Uprzejmie prosimy o umieszczenie w Państwa dokumentach aplikacyjnych klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Firmę Inżynierską ARCUS  moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Firmę Inżynierską ARCUS  moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”


Firma Inżynierska ARCUS Jerzy Bajer zatrudni Projektanta branży drogowej – Koordynatora Zespołu projektowego

Obowiązki:
– koordynacja pracy Zespołu projektowego
– opracowywanie Projektów (koncepcje, PB, PW, przedmiary robót, STWiORB, kosztorysy, projekty organizacji ruchu)
– opracowywanie operatów wodnoprawnych oraz kart informacyjnych przedsięwzięcia
– koordynacja branż związanych z projektem
– uzgadnianie i opiniowanie opracowań projektowych
– uzyskiwanie decyzji administracyjnych
– udział w naradach i spotkaniach z Zamawiającym
– udział w sprawozdaniach nadzoru autorskiego
– prowadzenie korespondencji związanej z Projektem
– udział w przygotowywaniu ofert przetargowych

Oferujemy:
– umowę cywilno-prawną
– gwarantujemy premię od sprzedanych projektów
– miłą atmosferę pracy

Wymagania:
– wykształcenie kierunkowe – Budownictwo, specjalność drogowa

– bardzo dobra znajomość programu AutoCAD Civil 3D, pakiet Microsoft Office
– mile widziane uprawnienia do projektowania (bez ograniczeń) w specjalności drogowej
– min. roczne doświadczenie w wykonywaniu dokumentacji projektowych
– znajomość Polskich Norm i przepisów
– znajomość prawa budowlanego, ustaw oraz warunków technicznych
– dokładność, skrupulatność, komunikatywność, umiejętności analizy i rozwiązywania problemów, umiejętności pracy zespołowej, odpowiedzialność, odporność na stres
– prawo jazdy czynne


Firma Inżynierska ARCUS Jerzy Bajer zatrudni Asystenta Projektanta branży drogowej
 

Obowiązki:
– koordynacja pracy Zespołu projektowego;
– opracowywanie Projektów (koncepcje, PB, PW, przedmiary robót, STWiORB, kosztorysy, projekty organizacji ruchu);
– opracowywanie operatów wodnoprawnych oraz kart informacyjnych przedsięwzięcia;
– koordynacja branż związanych z projektem;
– uzgadnianie i opiniowanie opracowań projektowych;
– uzyskiwanie decyzji administracyjnych;
– udział w naradach i spotkaniach z Zamawiającym;
– udział w sprawozdaniach nadzoru autorskiego;
– prowadzenie korespondencji związanej z Projektem;
– udział w przygotowywaniu ofert przetargowych.

Oferujemy:
– umowę cywilno-prawną
– gwarantujemy premię od sprzedanych projektów
– miłą atmosferę pracy

Wymagania:
– wykształcenie kierunkowe – Budownictwo, specjalność drogowa
– bardzo dobra znajomość programu AutoCAD Civil 3D, pakiet Microsoft Office
– min. roczne doświadczenie w wykonywaniu dokumentacji projektowych
– znajomość Polskich Norm i przepisów
– znajomość prawa budowlanego, ustaw oraz warunków technicznych
– dokładność, skrupulatność, komunikatywność, umiejętności analizy i rozwiązywania problemów, umiejętności pracy zespołowej, odpowiedzialność, odporność na stres
– prawo jazdy czynne