Firma Inżynierska ARCUS poszukuje osoby na stanowisko:

Asystent menadżera biura

Obowiązki:

 • Monitorowanie obiegu dokumentów;
 • Opracowywanie bieżącej korespondencji;
 • Koordynacja obiegu poczty oraz dokumentacji w firmie;
 • Archiwizacja dokumentacji;
 • Opracowywanie  materiałów niezbędnych do sporządzania ofert przetargowych;
 • Bieżąca współpraca z inżynierami nadzorującymi Kontrakty realizowane przez FI ARCUS;
 • Monitorowanie kosztów realizowanych przez firmę projektów oraz nadzorów;
 • Sporządzanie bilansów  dla potrzeb realizowanych przez firmę Kontraktów.      

Wymagania:

 • Doświadczenie w pracy w biurze budowy, w biurze inżynieryjnym lub w prowadzeniu biura w branży budowlanej;
 • Dokładność, skrupulatność, komunikatywność, umiejętności analizy i rozwiązywania problemów, umiejętności pracy zespołowej, odpowiedzialność, odporność na stres.

Mile widziane:

 • Wykształcenie wyższe techniczne w zakresie budownictwa;
 • Znajomość prawa budowlanego, ustawy PZP, ustawodawstwa z zakresu budownictwa oraz warunków technicznych;
 • Prawo jazdy.

Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • możliwość zdobycia doświadczenia i rozwoju osobistego;
 • możliwość bezpośredniej współpracy ze specjalistami i ekspertami w dziedzinie budownictwa;
 • atrakcyjne warunki pracy.

Miejsce pracy: 
Kraków

Prosimy o przesyłanie swojego CV na adres: biuro@fiarcus.com.pl z dopiskiem ASYSTENT KRAKÓW

 


Firma Inżynierska ARCUS poszukuje osoby na stanowisko:

Pracownik biurowy

Obowiązki:

 • Bieżąca obsługa biura;
 • Koordynacja obiegu poczty oraz dokumentacji w biurze;
 • Pomoc w opracowywaniu bieżącej korespondencji;
 • Monitorowanie obiegu dokumentów;
 • Archiwizacja dokumentacji;
 • Monitorowanie kosztów biura.

Wymagania:

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku – mile widziane doświadczenie w biurze budowy, w biurze inżynieryjnym lub w prowadzeniu biura w branży budowlanej,
 • Dokładność, skrupulatność, komunikatywność, umiejętności analizy i rozwiązywania problemów, umiejętności pracy zespołowej, odpowiedzialność, odporność na stres.

Mile widziane:

 • Wykształcenie wyższe techniczne w zakresie budownictwa,
 • znajomość prawa budowlanego, ustawy PZP, ustawodawstwa z zakresu budownictwa oraz warunków technicznych;
 • prawo jazdy.

Oferujemy:

 • umowę o pracę na ½ etatu;
 • możliwość zdobycia doświadczenia i rozwoju osobistego;
 • możliwość bezpośredniej współpracy ze specjalistami i ekspertami w dziedzinie budownictwa;
 • atrakcyjne warunki pracy.

Miejsce pracy: 
Skawina

Prosimy o przesyłanie swojego CV na adres: biuro@fiarcus.com.pl  z dopiskiem PRACOWNIK BIUROWY SKAWINA

 


Firma Inżynierska ARCUS Jerzy Bajer poszukuje osoby na stanowisko:

Inspektora Nadzoru specjalności inżynieryjnej dla budowy tunelu

Obowiązki: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru specjalności inżynieryjnej dla budowy tunelu w zespole Inżyniera Kontraktu przy budowie drogi ekspresowej S7.

Wymagania:

 • Uprawnienia specjalności inżynieryjnej,
 • Minimum 36 miesięcy doświadczenia przy realizacji 1 lub 2 lub 3 zadań obejmujących drążenie tuneli komunikacyjnych metodą górniczą ( metodą klasyczną z użyciem materiałów wybuchowych i z wydobyciem urobku przy pomocy maszyn) lub metodą mechaniczną przy pomocy zespolonych maszyn wiercących TBM o wartości robót co najmniej 500 000 000,00 PLN brutto łącznie, na stanowisku/stanowiskach:
  • Kierownika Budowy
  • lub Kierownika Robót
  • lub Inspektora Nadzoru
  • lub Inżyniera Rezydenta

Oferujemy:

 • możliwość bezpośredniej współpracy ze specjalistami i ekspertami w zespole Inżyniera
 • atrakcyjne warunki pracy.

Miejsce pracy: 

Małopolska – Budowa drogi ekspresowej S7

Prosimy o przesyłanie swojego CV na adres: biuro@fiarcus.com.pl z dopiskiem NADZÓR ZAKOPIANKA.

 


Firma Inżynierska ARCUS Jerzy Bajer poszukuje osoby na stanowisko:

Głównego Inspektora Nadzoru specjalności inżynieryjnej mostowej

Obowiązki: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru specjalności inżynieryjnej mostowej w zespole Inżyniera Kontraktu przy budowie drogi ekspresowej S7.

Wymagania:

 • Uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
 • Minimum 24 miesiące doświadczenia przy realizacji 1 lub 2 lub 3 zadań obejmujących budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy min. GP lub nadzór nad budową lub przebudową dróg lub ulic kalsy min. GP o wartości robót co najmniej 150 000 000,00 PLN brutto każde, którego zakres obejmował budowę lub przebudowę łącznie 4 obiektów mostowych, każdy o dowolnej konstrukcji i obciążeniu dla klasy A, oraz długości całkowitej obiektu co najmniej 150 m lub o rozpiętości teoretycznej najdłuższego przęsła co najmniej 50m na stanowisku/ stanowiskach:
  • Kierownika Budowy
  • lub  Inżyniera Rezydenta
  • lub  Kierownika Robót Mostowych na tych obiektach
  • lub  Inspektora Nadzoru robót mostowych na tych obiektach

Oferujemy:

 • możliwość bezpośredniej współpracy ze specjalistami i ekspertami w zespole Inżyniera
 • atrakcyjne warunki pracy.

Miejsce pracy: 

Małopolska – Budowa drogi ekspresowej S7

Prosimy o przesyłanie swojego CV na adres: biuro@fiarcus.com.pl z dopiskiem NADZÓR ZAKOPIANKA.

 


Firma Inżynierska ARCUS Jerzy Bajer
przyjmie do pomocy w sekretariacie STAŻYSTĘ
zarejestrowanego w Urzędzie Pracy w Krakowie/Słomnikach/Krzeszowicach.

Opis stanowiska:
– wsparcie w bieżącej pracy sekretariatu,
– obsługa połączeń telefonicznych,
– obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
– segregacja i archiwizacja dokumentów,
– sporządzanie pism, raportów, protokołów

Wymagania:
– wykształcenie m.in. średnie,
– dobra znajomość obsługi komputera – Pakiet Office
– umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
– prawo jazdy kat B

Po odbytym stażu z Urzędu Pracy FI ARCUS gwarantuje przedłużenie współpracy na podstawie umowy o pracę.

 


Firma Inżynierska ARCUS Jerzy Bajer zatrudni Projektanta branży drogowej – Koordynatora Zespołu projektowego

Obowiązki:
– koordynacja pracy Zespołu projektowego
– opracowywanie Projektów (koncepcje, PB, PW, przedmiary robót, STWiORB, kosztorysy, projekty organizacji ruchu)
– opracowywanie operatów wodnoprawnych oraz kart informacyjnych przedsięwzięcia
– koordynacja branż związanych z projektem
– uzgadnianie i opiniowanie opracowań projektowych
– uzyskiwanie decyzji administracyjnych
– udział w naradach i spotkaniach z Zamawiającym
– udział w sprawozdaniach nadzoru autorskiego
– prowadzenie korespondencji związanej z Projektem
– udział w przygotowywaniu ofert przetargowych

Oferujemy:
– umowę cywilno-prawną
– gwarantujemy premię od sprzedanych projektów
– miłą atmosferę pracy

Wymagania:
– wykształcenie kierunkowe – Budownictwo, specjalność drogowa

– bardzo dobra znajomość programu AutoCAD Civil 3D, pakiet Microsoft Office
– mile widziane uprawnienia do projektowania (bez ograniczeń) w specjalności drogowej
– min. roczne doświadczenie w wykonywaniu dokumentacji projektowych
– znajomość Polskich Norm i przepisów
– znajomość prawa budowlanego, ustaw oraz warunków technicznych
– dokładność, skrupulatność, komunikatywność, umiejętności analizy i rozwiązywania problemów, umiejętności pracy zespołowej, odpowiedzialność, odporność na stres
– prawo jazdy czynne