„Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i wykonaniem robót budowlanych dla zadania: Zaprojektowanie i wykonanie ciągów pieszych na DK44 i DK52 w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim”

Część II – „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na DK 44 w miejscowości Oświęcim”

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie


Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. „Modernizacja DW977 na odcinku Gorlice-Konieczna”.

Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie


Pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Rozbiórka istniejącego mostu oraz budowa nowego obiektu inżynierskiego przez rzekę Uszwica w miejscowości Brzesko w ciągu drogi krajowej nr 75 w km 15+707 wraz z dojazdami i objazdami tymczasowymi”

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie


Pełnieniu funkcji nadzoru inwestycyjnego nad zadaniem pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 7 od km 631+160,04 do km 631+361,25 wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 631+244,00 i budową w jego miejscu nowego mostu oraz wykonaniem i rozbiórką tymczasowej drogi objazdowej w miejscowości Szczepanowice i Orłów”

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie


Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżoniowie”.

Zamawiający: Gmina Miejska Dzierżoniów


Pełnienie nadzorów inwestorskich w branży teletechnicznej nad realizacją robót na odcinku Kraków Swoszowice – Spytkowice przy realizacji zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na odcinku Kraków Swoszowice – Spytkowice oraz opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na odcinku Brzeźnica – Przeciszów tor nr 1 w ramach zadania pn.: „Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim”.

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.


Budową ogrodzenia w formie ekranu akustycznego w/c  A-4 od km 403+800 do km 404.

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie

ZOBACZ PLIK


Zarządzanie i nadzór inwestorski nad zadaniem: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na  przebudowie odcinka dk nr 79 w km od 359+355 do 359+700 oraz skrzyżowania dk nr 79 w km 359+375 z drogą gminną nr 601652K w miejscowości Niegoszowice.

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie


Zarządzanie i nadzór inwestorski nad zadaniem: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie odcinka dk nr 28 w km od 44+950 do 45+350 oraz skrzyżowania dk nr 28 w km 45+150 z drogą wojewódzką nr 957 w miejscowości Białka”.

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie


Zarządzanie i nadzór nad realizacją zadania: „Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium  na linii nr 94”.

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.


Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków – Rabka-Zdrój na odcinku Lubień – Rabka-Zdrój km 713+580,21 – km 729+410,00 oraz budowa nowego odcinka drogi krajowej nr 47 klasy GP na odcinku Rabka-Zdrój – Chabówka km 0+000,00 – km 0+877,22.

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie

Konsorcjum firm:

Drogowa Trasa Średnicowa S.A. – lider Konsorcjum
ul. Mieszka I 10,
40-877 Katowice

Firma Inżynierska ARCUS Jerzy Bajer – partner Konsorcjum
ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 17i/37,
31-234 Kraków

Integral Sp. z o. o. – partner Konsorcjum
ul. 73 Pułku Piechoty, paw. E,
40-467 Katowice

Odcinek I

Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków – Rabka-Zdrój na odcinku Lubień – Naprawa, od km ok. 713+580 do ok. 721+170,00.

Wykonawca: IDS-BUD S.A.

Odcinek II

Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków – Rabka Zdrój na odcinku Naprawa – Skomielna Biała w km od ok. 721+170 do ok. 724+220 wraz z budową tunelu.

Wykonawca: Astaldi S.p.A.

Odcinek III

Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków – Rabka Zdrój na odcinku Skomielna Biała – Chabówka, od km ok. 724+220 do km ok. 729+410 oraz budowa nowego odcinka drogi krajowej nr 47 klasy GP na odcinku Rabka Zdrój – Chabówka km 0+000,00 – km 0+877,22.

Wykonawca: SALINI IMPREGILO S.p.A.


Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Budowa dwóch mostów w/c drogi krajowej nr 75 w miejscowości Witowice Górne na rzece Białka i w miejscowości Tęgoborze na rzece Świdnik”.

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie


Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Budowa dwóch mostów w/c drogi krajowej nr 75 w miejscowości Frycowa na potoku Homerka i w miejscowości Nowa Wieś na rzece Kamienica Nawojowska wraz z budową i rozbiórką dróg tymczasowych”

Zamawiający:Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie


Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót pn.: „Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż DK-1 w miejscowości Siewierz”

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie

ZOBACZ PLIK

 


Pełnienie obowiązku Inspektora Nadzoru Inwestorskiego podczas realizacji inwestycji współfinansowanej ze środków europejskich pn.: „Sulin-Muszyna-Żegiestów kładka współpracy i rozwoju pogranicza”
Zamawiający: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

ZOBACZ PLIK


 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót pn.: „Wymiana, remont i naprawa elementów wyposażenia mostu granicznego nad rzeką Olzą w Cieszynie w ciągu DK-1 w km 634+231”.
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach

ZOBACZ PLIK


Pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z zarządzaniem nad realizacją zadania: Ulica klasy GP łącząca DK 75 (skrzyżowanie ul. Tarnowskiej i Witosa) z ul. Marcinkowską (DP nr 25219) w granicach Nowego Sącza – przełożenie DK 28 Zator – Przemyśl .”
Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu

ZOBACZ PLIK