Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania :

„Weryfikacja i aktualizacja dokumentacji projektowej oraz budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż S52 (dawniej S1) w ciągu obwodnicy miejscowości Skoczów”

Zamawiający : Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach


Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania:

„Weryfikacja i aktualizacja dokumentacji projektowej oraz budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż drogi krajowej nr 1 w m. Czechowice – Dziedzice”

Zamawiający : Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach


Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II- od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej”

Zamawiający : Miejski Zarząd Dróg w Opolu


Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa drogi krajowej nr 75 od km 51+600,00 do km 53+320,00 w miejscowości Tęgoborze wraz z odwodnieniem osuwiska

Zamawiający : Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie


Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28.

Zamawiający : Miasto Nowy Sącz


Uzdrowiska pogranicza polsko-słowackiego jako rozpoznawalny w skali Europy obszar realizacji turystyki zdrowotnej – etap I – budowa pętli rowerowej łączącej miejscowości uzdrowiskowe Doliny Popradu

Zamawiający : Związek Gmin Krynicko-Popradzkich


Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż DK1 na odcinku Piasek – Pszczyna

Zamawiający : Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad


Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżoniowie

Zamawiający : Gmina Miejska Dzierżoniów


Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28

Zamawiający: MZD w Nowym Sączu


Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków – Rabka-Zdrój na odcinku Lubień – Rabka-Zdrój km 713+580,21 – km 729+410,00 oraz budowa nowego odcinka drogi krajowej nr 47 klasy GP na odcinku Rabka-Zdrój – Chabówka km 0+000,00 – km 0+877,22.

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie

Konsorcjum firm:

Drogowa Trasa Średnicowa S.A. – lider Konsorcjum
ul. Mieszka I 10,
40-877 Katowice

Firma Inżynierska ARCUS Jerzy Bajer – partner Konsorcjum
ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 17i/37,
31-234 Kraków

Integral Sp. z o. o. – partner Konsorcjum
ul. 73 Pułku Piechoty, paw. E,
40-467 Katowice

Odcinek I

Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków – Rabka-Zdrój na odcinku Lubień – Naprawa, od km ok. 713+580 do ok. 721+170,00.

Wykonawca: IDS-BUD S.A.

Odcinek II

Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków – Rabka Zdrój na odcinku Naprawa – Skomielna Biała w km od ok. 721+170 do ok. 724+220 wraz z budową tunelu.

Wykonawca: Astaldi S.p.A.

Odcinek III

Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków – Rabka Zdrój na odcinku Skomielna Biała – Chabówka, od km ok. 724+220 do km ok. 729+410 oraz budowa nowego odcinka drogi krajowej nr 47 klasy GP na odcinku Rabka Zdrój – Chabówka km 0+000,00 – km 0+877,22.

Wykonawca: SALINI IMPREGILO S.p.A.


Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżoniowie”.

Zamawiający: Gmina Miejska Dzierżoniów


„Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na stacji Olszamowice w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II”

oraz

„Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na stacji Włoszczowa Płn w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II”

Zamawiający: MGGP S.A.


Budowa kompleksu pięciu budynków biurowo-usługowych klasy A parkingiem podziemnym i zagospodarowaniem terenu w Krakowie przy ul. Pawiej.

Zamawiający: Gleeds Polska Sp. z o.o.


„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż DK1 na odcinku Piasek- Pszczyna”

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach


„Uzdrowiska pogranicza polsko-słowackiego jako rozpoznawalny w skali Europy obszar realizacji turystyki zdrowotnej- etap I – budowa pętli rowerowej łączącej miejscowości uzdrowiskowe Doliny Popradu”

Zamawiający: Związek Gmin Krynicko – Popradzkich


„Rozbudowa drogi krajowej nr 52 od km 59+973 do km 60+095 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową w jego miejscu nowego obiektu inżynierskiego na potoku Cedron w ciągu drogi krajowej nr 52 w km 60+039 w miejscowości Brody”

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie


 

Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. „Rozbudowa DW 971 w m. Krynica – Zdrój”

Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie


 

Zarządzanie kontraktem i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. ,,OBWODNICA SKAWINY ETAP II – od ul. Energetyków do drogi krajowej nr 44”

Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie


„Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i wykonaniem robót budowlanych dla zadania: Zaprojektowanie i wykonanie ciągów pieszych na DK44 i DK52 w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim”

Część II – „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na DK 44 w miejscowości Oświęcim”

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie


Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. „Modernizacja DW977 na odcinku Gorlice-Konieczna”.

Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie


Pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Rozbiórka istniejącego mostu oraz budowa nowego obiektu inżynierskiego przez rzekę Uszwica w miejscowości Brzesko w ciągu drogi krajowej nr 75 w km 15+707 wraz z dojazdami i objazdami tymczasowymi”

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie


Pełnieniu funkcji nadzoru inwestycyjnego nad zadaniem pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 7 od km 631+160,04 do km 631+361,25 wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 631+244,00 i budową w jego miejscu nowego mostu oraz wykonaniem i rozbiórką tymczasowej drogi objazdowej w miejscowości Szczepanowice i Orłów”

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie


 

Pełnienie nadzorów inwestorskich w branży teletechnicznej nad realizacją robót na odcinku Kraków Swoszowice – Spytkowice przy realizacji zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na odcinku Kraków Swoszowice – Spytkowice oraz opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na odcinku Brzeźnica – Przeciszów tor nr 1 w ramach zadania pn.: „Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim”.

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.


Zarządzanie i nadzór inwestorski nad zadaniem: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na  przebudowie odcinka dk nr 79 w km od 359+355 do 359+700 oraz skrzyżowania dk nr 79 w km 359+375 z drogą gminną nr 601652K w miejscowości Niegoszowice.

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie