Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Jarosławiec – Miączyn od km 281+380 do km 282+526 (na terenie zabudowanym) oraz od km 285+600 do km 288+800 (na terenie niezabudowanym)

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Lublinie

Wartość robót: 33 101 522,70 zł brutto


Część I

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową zabezpieczeń akustycznych w ciągu DK94G oraz nad wykonaniem ekspertyzy porealizacyjnej na odcinku Bochnia – Brzesko (w granicach administracyjnych powiatu brzeskiego)

Część II

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową zabezpieczeń akustycznych w ciągu DK94G oraz nad wykonaniem ekspertyzy porealizacyjnej na odcinku Brzesko – Tarnów (w granicach administracyjnych powiatu tarnowskiego)

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie

Wartość robót:

Część I: 16 519 275,15 zł brutto

Część II: 16 222 987,83 zł brutto


Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Wykonanie remontu wiaduktów nad ul. Krakowską w m. Rząska DK 7 km 668+077.”

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie

Wartość robót: 3 610 050,00 zł brutto


Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Budowa mostu na potoku bez nazwy w miejscowości Izdebnik w km 66+255 drogi krajowej nr 52.”

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie

Wartość robót: 1 702 320,00 zł brutto


Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu: „Budowa ronda na skrzyżowaniu o przesuniętych wlotach drogi krajowej nr 52 oraz ul. Wenecja i ul. Wałowej w Wadowicach”

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie

Wartość robót: 5 697 963,77 zł brutto


„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Zaprojektowanie i remont mostu na rzece Skawie w miejscowości Wadowice w km 46+039 drogi krajowej nr 52.”

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie

Wartość robót: 11 499 133,56 zł brutto


Kompleksowy nadzór inwestorski z weryfikacją dokumentacji projektowej oraz nadzór w 5-letnim okresie gwarancyjnym przy realizacji zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania p.n.: Remont mostu nad rzeką Odrą w km 33+493 drogi krajowej nr 36 w m. Ścinawa wraz z mostem objazdowym przez rzekę Odrę i droga objazdową

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu

Wartość robót: 27 941 962,50 zł brutto


Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru przy wykonywaniu robót budowlanych w ramach inwestycji: Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki – Etap II w ramach projektu: „Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki, budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach, na działce nr 974, Myślenice, obręb 2”

Zamawiający: Gmina Myślenice

Wartość robót: 21 865 710, 00 zł brutto


Zarządzanie Kontraktem i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami”

Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie/ Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach

Wartość robót: 53 718 870,78 zł brutto


„Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad Budową węzła drogowego w ciągu autostrady A4 Kraków-Tarnów od km 435+216,38 do km 436+069,27 na odcinku węzeł Kraków-Wieliczka – węzeł Targowisko i rozbudowa drogi wojewódzkiej DW 964 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej oraz zmiana przebiegu potoków Podłężanka i Zakrzowianka”

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie

Wartość robót: 41.016.262,55 zł brutto


Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla inwestycji pod nazwą: „Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ul. Zagnańskiej z Witosa” oraz „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zagnańskiej 129 i ul. Olszewskiego”

Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Kielcach

Wartość robót: 38.461.890,53 zł brutto


Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka, zadanie V: Obwód Utrzymania Drogi Jawor”

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu

Wartość robót: 24 460 983,42 zł brutto


Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie
Kontraktem pn.: „Budowa północnej obwodnicy Kędzierzyna – Koźla w ciągu
drogi krajowej nr 40”

Zamawiający : Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu

Szacunkowa wartość robót: 220 000 000,00 zł brutto


Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania :

„Inżynier Kontraktu dla projektu: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz”

Zamawiający : Gmina Stary Sącz

Wartość robót: 16 176 451,31 zł brutto


Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków – Rabka-Zdrój na odcinku Lubień – Rabka-Zdrój km 713+580,21 – km 729+410,00 oraz budowa nowego odcinka drogi krajowej nr 47 klasy GP na odcinku Rabka-Zdrój – Chabówka km 0+000,00 – km 0+877,22.

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie

Konsorcjum firm:

Drogowa Trasa Średnicowa S.A. – lider Konsorcjum
ul. Mieszka I 10,
40-877 Katowice

Firma Inżynierska ARCUS Jerzy Bajer – partner Konsorcjum
ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 17i/37,
31-234 Kraków

Integral Sp. z o. o. – partner Konsorcjum
ul. 73 Pułku Piechoty, paw. E,
40-467 Katowice

Odcinek I

Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków – Rabka-Zdrój na odcinku Lubień – Naprawa, od km ok. 713+580 do ok. 721+170,00.

Wykonawca: IDS-BUD S.A.

Odcinek II

Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków – Rabka Zdrój na odcinku Naprawa – Skomielna Biała w km od ok. 721+170 do ok. 724+220 wraz z budową tunelu.

Wykonawca: Astaldi S.p.A.

Odcinek III

Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków – Rabka Zdrój na odcinku Skomielna Biała – Chabówka, od km ok. 724+220 do km ok. 729+410 oraz budowa nowego odcinka drogi krajowej nr 47 klasy GP na odcinku Rabka Zdrój – Chabówka km 0+000,00 – km 0+877,22.

Wykonawca: SALINI IMPREGILO S.p.A.

Wartość robót: Odcinek I – 521 519 095,35 zł brutto 

Odcinek II – 968 871 778,09 zł brutto

Odcinek III –   615 068 976,27 zł brutto


Zarządzanie i nadzór inwestorski nad zadaniem: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na  przebudowie odcinka dk nr 79 w km od 359+355 do 359+700 oraz skrzyżowania dk nr 79 w km 359+375 z drogą gminną nr 601652K w miejscowości Niegoszowice.

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie

Wartość robót: 2 450 000,00 zł brutto