Kompleksowy Nadzór Inwestorski z weryfikacją dokumentacji projektowej i nadzorem w czasie robót budowlanych oraz w okresie gwarancyjnym przy realizacji zadania p.n.: „Zaprojektowanie i wykonanie zabezpieczeń chroniących przed upadkiem z wysokości osób w miejscu prześwitów pomiędzy sąsiadującymi obiektami mostowymi w ciągu dróg administrowanych przez GDDKiA Oddział Wrocław”

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu

Wartość robót: 695 689,64 zł brutto


Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową nowych obiektów inżynierskich w miejscowościach Inwałd i Palczowice:

– obiekt M1: „Budowa małego mostu na potoku bez nazwy w miejscowości Inwałd w km 35+669 drogi krajowej nr 52”

– obiekt P1: „Budowa przepustu na potoku „bez nazwy” w miejscowości Palczowice w km 75+295 drogi krajowej nr 44”

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie

Wartość robót:

obiekt M1: 1 456 556,52 zł brutto

obiekt P1: 1 231 472,14 zł brutto


Kompleksowy nadzór inwestorski z weryfikacją dokumentacji projektowej, oraz nadzór w okresie gwarancyjnym przy realizacji zadania p.t.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania „Remont kładki dla pieszych nad drogą krajową nr 30 w km 22 + 878 DK 30 w m. Lubań, uderzonej przez  pojazd ponadgabarytowy”

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu

Wartość robót: 649 440,00 zł brutto


Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla inwestycji pod nazwą: „Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności”

Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Kielcach

Wartość robót: 22 830 988,16 zł brutto


Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II- od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej” – usługa Inżyniera Kontraktu – zamówienie o charakterze podobnym.

Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Opolu

Wartość robót: 9 434 851,47 zł brutto


Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Zaprojektowanie i wykonanie dodatkowego pasa ruchu (jezdnia prawa) na istniejącym odcinku A4 od Węzła Kraków Południe do wiaduktu w ciągu ul. Kąpielowej w km od ok. 417+199 do ok. 418+100”

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie

Wartość robót: 14 480 790,00 zł brutto


Pełnienie Funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej (obwodnicy) w miejscowości Rybna, w km 0+000,00 do 3+270,13 od skrzyżowania z drogą powiatową K2191 do skrzyżowania z drogą wojewódzką, Gmina Czernichów

Zamawiający: Urząd Gminy Czernichów

Wartość robót: 10 195 970,84 zł brutto


Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego mostu nad rz. Osobłoga w ciągu drogi krajowej nr 40 w km 39+535 w m. Mochów”

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu

Wartość robót: 9 742 866,57 zł brutto


Kompleksowy Nadzór nad Bieżącym Utrzymanie Obiektów Inżynierskich na terenie administrowanym przez GDDKiA O/Wrocław, Rejon we Wrocławiu

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu

Wartość robót: 4 584 994,74 zł brutto


Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Jarosławiec – Miączyn od km 281+380 do km 282+526 (na terenie zabudowanym) oraz od km 285+600 do km 288+800 (na terenie niezabudowanym)

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Lublinie

Wartość robót: 33 101 522,70 zł brutto


Kompleksowy nadzór inwestorski z weryfikacją dokumentacji projektowej oraz nadzór w 5-letnim okresie gwarancyjnym przy realizacji zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania p.n.: Remont mostu nad rzeką Odrą w km 33+493 drogi krajowej nr 36 w m. Ścinawa wraz z mostem objazdowym przez rzekę Odrę i droga objazdową

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu

Wartość robót: 27 941 962,50 zł brutto


Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla zadań inwestycyjnych: „Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca – etap II”.

Zamawiający: Urząd Miejski w Sosnowcu

Wartość robót:

Cz. I – 7 449 000,00 zł brutto

Cz. II – 6 199 200,00 zł brutto

Cz. III – 3 000 000,00 zł brutto

Cz. IV – 2 449 500,00 zł brutto

Cz. V – 6 640 000,00 zł brutto

Cz. VI – 4 487 040,00 zł brutto

Cz. VII 1 259 000,00 zł brutto

Cz. VII – 3 311 898,00 zł brutto


Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie
Kontraktem pn.: „Budowa północnej obwodnicy Kędzierzyna – Koźla w ciągu
drogi krajowej nr 40”

Zamawiający : Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu

Szacunkowa wartość robót: 220 000 000,00 zł brutto


Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków – Rabka-Zdrój na odcinku Lubień – Rabka-Zdrój km 713+580,21 – km 729+410,00 oraz budowa nowego odcinka drogi krajowej nr 47 klasy GP na odcinku Rabka-Zdrój – Chabówka km 0+000,00 – km 0+877,22.

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie

Konsorcjum firm:

Drogowa Trasa Średnicowa S.A. – lider Konsorcjum
ul. Mieszka I 10,
40-877 Katowice

Firma Inżynierska ARCUS Jerzy Bajer – partner Konsorcjum
ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 17i/37,
31-234 Kraków

Integral Sp. z o. o. – partner Konsorcjum
ul. 73 Pułku Piechoty, paw. E,
40-467 Katowice

Odcinek I

Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków – Rabka-Zdrój na odcinku Lubień – Naprawa, od km ok. 713+580 do ok. 721+170,00.

Wykonawca: IDS-BUD S.A.

Odcinek II

Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków – Rabka Zdrój na odcinku Naprawa – Skomielna Biała w km od ok. 721+170 do ok. 724+220 wraz z budową tunelu.

Wykonawca: Astaldi S.p.A.

Odcinek III

Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków – Rabka Zdrój na odcinku Skomielna Biała – Chabówka, od km ok. 724+220 do km ok. 729+410 oraz budowa nowego odcinka drogi krajowej nr 47 klasy GP na odcinku Rabka Zdrój – Chabówka km 0+000,00 – km 0+877,22.

Wykonawca: SALINI IMPREGILO S.p.A.

Wartość robót: Odcinek I – 521 519 095,35 zł brutto

Odcinek II – 968 871 778,09 zł brutto

Odcinek III –   615 068 976,27 zł brutto