Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru przy wykonywaniu robót budowlanych w ramach inwestycji: Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki – Etap II w ramach projektu: „Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki, budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach, na działce nr 974, Myślenice, obręb 2”

Zamawiający: Gmina Myślenice

Wartość robót: 21 865 710, 00 zł brutto


Zarządzanie Kontraktem i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami”

Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie/ Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach

Wartość robót: 53 718 870,78 zł brutto


„Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad Budową węzła drogowego
w ciągu autostrady A4 Kraków-Tarnów od km 435+216,38 do km 436+069,27
na odcinku węzeł Kraków-Wieliczka – węzeł Targowisko i rozbudowa drogi wojewódzkiej DW 964 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej oraz zmiana przebiegu potoków Podłężanka i Zakrzowianka”

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie

Wartość robót: 41.016.262,55 zł brutto


Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla inwestycji pod nazwą: „Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ul. Zagnańskiej z Witosa” oraz „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zagnańskiej 129 i ul. Olszewskiego”

Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Kielcach

Wartość robót: 38.461.890,53 zł brutto


Część nr 1 pod nazwą: Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1319K Szczucin – Radgoszcz w km 3+857 nad rzeką Breń w miejscowości Zabrnie

Zamawiający: Zarząd Drogowy w Dąbrowie Tarnowskiej

Wartość robót: 6.465.834,72 zł brutto


Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka, zadanie V: Obwód Utrzymania Drogi Jawor”

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu

Wartość robót: 24 460 983,42 zł brutto


Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie
Kontraktem pn.: „Budowa północnej obwodnicy Kędzierzyna – Koźla w ciągu
drogi krajowej nr 40”

Zamawiający : Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu

Szacunkowa wartość robót: 220 000 000,00 zł brutto


Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania :

„Inżynier Kontraktu”

Zamawiający : Gmina Stary Sącz

Wartość robót: 16 176 451,31 zł brutto


Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania :

„Weryfikacja i aktualizacja dokumentacji projektowej oraz budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż S52 (dawniej S1) w ciągu obwodnicy miejscowości Skoczów”

Zamawiający : Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach


Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania:

„Weryfikacja i aktualizacja dokumentacji projektowej oraz budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż drogi krajowej nr 1 w m. Czechowice – Dziedzice”

Zamawiający : Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach


Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II- od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej”

Zamawiający : Miejski Zarząd Dróg w Opolu

Wartość robót: 119 228 011,45 zł brutto


Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa drogi krajowej nr 75 od km 51+600,00 do km 53+320,00 w miejscowości Tęgoborze wraz z odwodnieniem osuwiska

Zamawiający : Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie

Wartość robót: 46 377 949,56 zł brutto


Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28”

Zamawiający : Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu

Wartość robót: 76.456.800,00 zł brutto


Uzdrowiska pogranicza polsko-słowackiego jako rozpoznawalny w skali Europy obszar realizacji turystyki zdrowotnej – etap I – budowa pętli rowerowej łączącej miejscowości uzdrowiskowe Doliny Popradu

Zamawiający : Związek Gmin Krynicko-Popradzkich

Wartość robót: 1 818 382,55 zł brutto


Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków – Rabka-Zdrój na odcinku Lubień – Rabka-Zdrój km 713+580,21 – km 729+410,00 oraz budowa nowego odcinka drogi krajowej nr 47 klasy GP na odcinku Rabka-Zdrój – Chabówka km 0+000,00 – km 0+877,22.

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie

Konsorcjum firm:

Drogowa Trasa Średnicowa S.A. – lider Konsorcjum
ul. Mieszka I 10,
40-877 Katowice

Firma Inżynierska ARCUS Jerzy Bajer – partner Konsorcjum
ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 17i/37,
31-234 Kraków

Integral Sp. z o. o. – partner Konsorcjum
ul. 73 Pułku Piechoty, paw. E,
40-467 Katowice

Odcinek I

Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków – Rabka-Zdrój na odcinku Lubień – Naprawa, od km ok. 713+580 do ok. 721+170,00.

Wykonawca: IDS-BUD S.A.

Odcinek II

Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków – Rabka Zdrój na odcinku Naprawa – Skomielna Biała w km od ok. 721+170 do ok. 724+220 wraz z budową tunelu.

Wykonawca: Astaldi S.p.A.

Odcinek III

Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków – Rabka Zdrój na odcinku Skomielna Biała – Chabówka, od km ok. 724+220 do km ok. 729+410 oraz budowa nowego odcinka drogi krajowej nr 47 klasy GP na odcinku Rabka Zdrój – Chabówka km 0+000,00 – km 0+877,22.

Wykonawca: SALINI IMPREGILO S.p.A.

Wartość robót: Odcinek I – 521 519 095,35 zł brutto 

Odcinek II – 968 871 778,09 zł brutto

Odcinek III –   615 068 976,27 zł brutto


Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżoniowie”.

Zamawiający: Gmina Miejska Dzierżoniów

Wartość robót:  20 405 271,31 zł brutto


„Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na stacji Włoszczowa Płn w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II”

Zamawiający: MGGP S.A.

Inwestor: PKP PLK S.A.

Wartość robót: 80 897 820,88 zł brutto


Budowa kompleksu pięciu budynków biurowo-usługowych klasy A parkingiem podziemnym i zagospodarowaniem terenu w Krakowie przy ul. Pawiej.

Zamawiający: Gleeds Polska Sp. z o.o.


Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. „Rozbudowa DW 971 w m. Krynica – Zdrój”

Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie


Zarządzanie kontraktem i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. ,,OBWODNICA SKAWINY ETAP II – od ul. Energetyków do drogi krajowej nr 44”

Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Wartość robót: 41 240 195,65 zł brutto


„Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i wykonaniem robót budowlanych dla zadania: Zaprojektowanie i wykonanie ciągów pieszych na DK44 i DK52 w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim”

Część II – „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na DK 44 w miejscowości Oświęcim”

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie

Wartość robót: 2 258 280,00 zł brutto


Zarządzanie i nadzór inwestorski nad zadaniem: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na  przebudowie odcinka dk nr 79 w km od 359+355 do 359+700 oraz skrzyżowania dk nr 79 w km 359+375 z drogą gminną nr 601652K w miejscowości Niegoszowice.

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie

Wartość robót: 2 450 000,00 zł brutto