o-nas-fiarcus

Firma Inżynierska ARCUS 

Firma powstała w 2000 r. Zajmuje się głównie szeroko pojętymi usługami inżynieryjnymi z zakresu budownictwa drogowego, mostowego, hydrotechnicznego i melioracyjnego, kubaturowego, kolejowego oraz gospodarki wodno-ściekowej. Jej główne obszary działalności to inwestorstwo zastępcze, projektowanie, nadzorowanie, konsulting, zarządzanie kontraktami budowlanymi oraz pełnienie roli Inżyniera zgodnie z FIDIC, doradztwo techniczne i organizacyjne, sporządzanie ekspertyz i opinii technicznych.Firma zatrudnia lub współpracuje z doświadczonymi i wysoko kwalifikowanymi fachowcami z ww. branż oraz branż pokrewnych.    


ARCUS Engineering Company 

The company was founded in 2000. It deals mainly with broadly understood engineering services within the field of road and bridge construction, hydraulic, irrigation and drainage engineering, industrial buildings, railway construction and water and wastewater management. Its main area of operation is construction project management, design, supervision, consulting, construction contract management and performing Engineer’s duties according to FIDIC, technical and organizational consultancy, performing technical analyses and opinions. The company employs or cooperates with experienced and highly skilled experts in the abovementioned industries and related fields.

W mediach o nas


Strony internetowe dedykowane kontraktom

Referencje

Przedmiotowa usługa została wykonana należycie, starannie, terminowo, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawnymi.

mgr inż Tomasz PałasińskiDyrektor Oddziału, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie

Usługę firma pełniła należycie, zgodnie z umową i wymaganiami Inwestora zadania, wymaganiami STWiORB oraz warunkami kontraktu.

mgr inż. Grzegorz MirekDyrektor, Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu
Pracownicy Firmy Inżynierskiej ARCUS Jerzy Bajer podczas realizacji zadania wykazali się profesjonalizmem, wiedzą i doświadczeniem. Dokumentacja projektowa została wykonana należycie, zgodnie z warunkami zawartej umowy i obowiązującymi przepisami.mgr inż. Mariusz MierzwaDyrektor oddziału Kraków, STRABAG

Poświadczamy, że Firma Inżynierska ARCUS Jerzy Bajer wykonała zleconą usługę należycie i wywiązała się ze swoich obowiązków solidnie, terminowo i z należytą starannoścą.

mgr Zdzisław BanaśBurmistrz, Urząd Miasta i Gminy Siewierz

Ostatnio dodane galerie

Budowa mostu na potoku bez nazwy w miejscowości Izdebnik

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Budowa mostu na potoku bez nazwy w miejscowości Izdebnik w km 66+255 drogi krajowej nr 52.” Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie

Remont wiaduktów nad ul. Krakowską w m. Rząska

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Wykonanie remontu wiaduktów nad ul. Krakowską w m. Rząska DK 7 km 668+077.” Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie

Zaprojektowanie i remont mostu na rzece Skawie w miejscowości Wadowice

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Zaprojektowanie i remont mostu na rzece Skawie w miejscowości Wadowice w km 46+039 drogi krajowej nr 52.” Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie

Budowa ronda w Wadowicach

Budowa ronda na skrzyżowaniu o przesuniętych wlotach drogi krajowej nr 52 oraz ul. Wenecja i ul. Wałowej w Wadowicach” Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie