o-nas-fiarcus

Firma Inżynierska ARCUS

Firma powstała w 2000 r. Zajmuje się głównie szeroko pojętymi usługami inżynieryjnymi z zakresu budownictwa drogowego, mostowego, hydrotechnicznego i melioracyjnego, kubaturowego, kolejowego oraz gospodarki wodno-ściekowej. Jej główne obszary działalności to inwestorstwo zastępcze, projektowanie, nadzorowanie, konsulting, zarządzanie kontraktami budowlanymi oraz pełnienie roli Inżyniera zgodnie z FIDIC, doradztwo techniczne i organizacyjne, sporządzanie ekspertyz i opinii technicznych. Firma zatrudnia lub współpracuje z doświadczonymi i wysoko kwalifikowanymi fachowcami z ww. branż oraz branż pokrewnych.

Poniżej film z okazji Jubileuszu 2(2) lecia naszej firmy.


ARCUS Engineering Company

The company was founded in 2000. It deals mainly with broadly understood engineering services within the field of road and bridge construction, hydraulic, irrigation and drainage engineering, industrial buildings, railway construction and water and wastewater management. Its main area of operation is construction project management, design, supervision, consulting, construction contract management and performing Engineer’s duties according to FIDIC, technical and organizational consultancy, performing technical analyses and opinions. The company employs or cooperates with experienced and highly skilled experts in the abovementioned industries and related fields.

W mediach o nas


Strony internetowe dedykowane kontraktom

Referencje

Przedmiotowa usługa została wykonana należycie, starannie, terminowo, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawnymi.

mgr inż Tomasz PałasińskiDyrektor Oddziału, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie

Usługę firma pełniła należycie, zgodnie z umową i wymaganiami Inwestora zadania, wymaganiami STWiORB oraz warunkami kontraktu.

mgr inż. Grzegorz MirekDyrektor, Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu
Pracownicy Firmy Inżynierskiej ARCUS Jerzy Bajer podczas realizacji zadania wykazali się profesjonalizmem, wiedzą i doświadczeniem. Dokumentacja projektowa została wykonana należycie, zgodnie z warunkami zawartej umowy i obowiązującymi przepisami.mgr inż. Mariusz MierzwaDyrektor oddziału Kraków, STRABAG

Poświadczamy, że Firma Inżynierska ARCUS Jerzy Bajer wykonała zleconą usługę należycie i wywiązała się ze swoich obowiązków solidnie, terminowo i z należytą starannoścą.

mgr Zdzisław BanaśBurmistrz, Urząd Miasta i Gminy Siewierz

Ostatnio dodane galerie

Budowa węzła drogowego na DK 7 w Myślenicach

 Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Budowa węzła drogowego drogi krajowej nr 7 z drogą powiatową K1967 w miejscowości Myślenice” Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, OddziałRead More...

Budowa obwodnicy Zabierzowa w ciągu DK79

Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: ” Kontynuacja projektowania i budowa obwodnicy Zabierzowa w ciągu drogi krajowej nr 79″ Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział wRead More...

Bodowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Babica ( bez węzła) – Jawornik długości około 11,6 km

” Pełnienie nadzoru nad projektem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Babica ( bez węzła) – Jawornik długości około 11,6 km” Zamawiający:Read More...

Budowa obwodnicy Chełmca w ciągu drogi krajowej nr 28

Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. „Budowa obwodnicy Chełmca w ciągu drogi krajowej nr 28”