Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.”Budowa północnej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40”

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu