31Paź/19

Remont mostu nad rzeką Odrą w m. Ścinawa

Kompleksowy nadzór inwestorski z weryfikacją dokumentacji projektowej oraz nadzór w 5-letnim okresie gwarancyjnym przy realizacji zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania p.n.: Remont mostu nad rzeką Odrą w kmRead More…

30Paź/19

Rozbiórka uszkodzonej części kładki w m. Lubin

Kompleksowy nadzór inwestorski  z weryfikacją dokumentacji projektowej i nadzorem w czasie robót budowlanych przy realizacji zadania p.t. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania p.t. „Rozbiórka uszkodzonej części kładki dla pieszychRead More…

12Cze/19

Odbudowa mostu w m. Zabrnie

Część nr 1 pod nazwą: Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1319K Szczucin – Radgoszcz w km 3+857 nad rzeką Breń w miejscowości Zabrnie Zamawiający: Zarząd Drogowy w Dąbrowie Tarnowskiej

12Cze/19

Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla inwestycji pod nazwą: „Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ul. Zagnańskiej z Witosa” oraz „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonieRead More…

12Cze/19

Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa

Zarządzanie Kontraktem i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami” Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie/ Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich wRead More…

28Mar/19

Węzeł Kraków Wieliczka – Węzeł Targowisko

„Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad Budową węzła drogowego w ciągu autostrady A4 Kraków-Tarnów od km 435+216,38 do km 436+069,27 na odcinku węzeł Kraków-Wieliczka – węzeł Targowisko i rozbudowa drogi wojewódzkiej DW 964 wrazRead More…

14Gru/18

Obwodnica Kędzierzyna-Koźla w ciągu drogi DK 40

Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.”Budowa północnej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40” Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu  

18Lip/18

Rozbudowa drogi krajowej nr 75 w miejscowości Tęgoborze

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Rozbudowa drogi krajowej nr 75 od km 51+600,00 do km 53+320,00 w miejscowości Tęgoborze wraz z odwodnieniem osuwiska” Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

24Kwi/18

Opole – Obwodnica Piastowska

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II- od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej” Zamawiający : Miejski Zarząd Dróg wRead More…