28Mar/19

Węzeł Kraków Wieliczka – Węzeł Targowisko

„Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad Budową węzła drogowego w ciągu autostrady A4 Kraków-Tarnów od km 435+216,38 do km 436+069,27 na odcinku węzeł Kraków-Wieliczka – węzeł Targowisko i rozbudowa drogi wojewódzkiej DW 964 wrazRead More…

14Gru/18

Obwodnica Kędzierzyna-Koźla w ciągu drogi DK 40

Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.”Budowa północnej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40” Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu  

18Lip/18

Rozbudowa drogi krajowej nr 75 w miejscowości Tęgoborze

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Rozbudowa drogi krajowej nr 75 od km 51+600,00 do km 53+320,00 w miejscowości Tęgoborze wraz z odwodnieniem osuwiska” Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

24Kwi/18

Opole – Obwodnica Piastowska

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II- od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej” Zamawiający : Miejski Zarząd Dróg wRead More…

12Gru/17

Budowa pętli rowerowej – etap I

Kompleksowe pełnienie obowiązków Nadzorującego w zakresie odpowiedniej specjalności nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją projektu : „Uzdrowiska pogranicza polsko-słowackiego jako rozpoznawalny w skali Europy obszar realizacji turystyki zdrowotnej – etap I –Read More…

12Gru/17

Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżoniowie

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji zadania inwestycyjnego  „Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżoniowie” Dzierżoniowskie centrum przesiadkowe – film

13Wrz/17

Obwodnica Skawiny – etap II

Zarządzanie kontraktem i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. ,,OBWODNICA SKAWINY ETAP II – od ul. Energetyków do drogi krajowej nr 44” Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie