” Pełnienie nadzoru nad projektem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Babica ( bez węzła) – Jawornik długości około 11,6 km”

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie

default

default

default

default

default

default