Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: Budowa odcinka drogi krajowej nr 74 łączącego DK 9 i DK 74 – łącznik północny

 

Zamawiający : Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad , Oddział w Kielcach