Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu w ramach inwestycji pn.: „Budowa drogi głównej południowej na odcinku od dw 933 – ul. Pszczyńska w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie – etap II w km 20+213 – 25+425”.

Zamawiający: MGGP Tarnów
Inwestor: Miasto Jastrzębie-Zdrój