Projektowanie

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem o nazwie: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z remontem trzech mostów w miejscowościach Mochnaczka Wyżna oraz Mochnaczka Niżna w/c drogi krajowej nr 75: most nad potokiem Mochnaczka w km 96+316, most nad potokiem Fataloszka w km 98+414 oraz most nad potokiem Mrokowskim w km 100+177.

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie