Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Budowa mostu na potoku bez nazwy w miejscowości Izdebnik w km 66+255 drogi krajowej nr 52.”

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie