Pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z zarządzaniem nad realizacją zadania: Ulica klasy GP łącząca DK 75 (skrzyżowanie ul. Tarnowskiej i Witosa) z ul. Marcinkowską (DP nr 25219) w granicach Nowego Sącza – przełożenie DK 28 Zator – Przemyśl .”

Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu