Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: ” Kontynuacja projektowania i budowa obwodnicy Zabierzowa w ciągu drogi krajowej nr 79″

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie