Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Budowa węzła drogowego drogi krajowej nr 7 z drogą powiatową K1967 w miejscowości Myślenice”

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie