Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania :

Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż DK1 na odcinku Piasek – Pszczyna