Projekt budowlany do przebudowy dróg leśnych nr 10/II (nr inw. 220/129) i 10/III.
 
Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Nawojowa