Projektowanie
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na modernizację drogi leśnej Wierchomla – Pod Hale nr inw. 242/780/21 wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji na budowę i sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji.
 
Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Piwniczna