Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Zaprojektowanie i budowa drogi łącznikowej klasy GP pomiędzy węzłem Brzesko na autostradzie A-4 a drogą krajową DK4 – jako docelowego przebiegu DK75”.

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie