Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót: „Wymiana, remont i naprawa elementów wyposażenia mostu granicznego nad rzeką Olzą w Cieszynie w ciągu DK-1 w km 634+213”

Zamawiający: GDDKiA Oddział Katowice