Zarządzanie kontraktem i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. ,,OBWODNICA SKAWINY ETAP II – od ul. Energetyków do drogi krajowej nr 44”

Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie