„Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na stacji Olszamowice w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II”

oraz

„Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na stacji Włoszczowa Płn w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II”

Zamawiający: MGGP S.A.