Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla realizacji zadania inwestorskiego pn.: „Wykonanie przebudowy dworca kolejowego Rabka Zdrój”