Wykonanie usługi Inżyniera Kontraktu nad realizacją : Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28

Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu