Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa ul. Kołłątaja w Gorlicach”

Zamawiający: Urząd Miejski w Gorlicach