Pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1435K Brzesko-Cerekiew (ul. Leśna) w Brzesku.

Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku z siedzibą w Przyborowie