Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót dla zadania: „Przebudowa ulicy Piłsudskiego i skrzyżowania z ul. Jana Pawła II ( bez skrzyżowania) w ciągu drogi krajowej nr 28 w Limanowej”.

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  w Krakowie