Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z remontem czterech obiektów mostowych w miejscowości Szczyglice w/c drogi ekspresowej S7: dwóch równoległych wiaduktów nad drogą lokalną Balice – Mydlniki w km 672+132 oraz dwóch równoległych estakad nad doliną Rudawy w km 672+624”