Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Wykonanie remontu wiaduktów nad ul. Krakowską w m. Rząska DK 7 km 668+077.”

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie