Budowa ronda w ciągu drogi krajowej nr 44 w km 52+745 na skrzyżowaniu ulic: Konarskiego, Nideckiego i Orląt Lwowskich w Oświęcimiu

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie