Pełnienia usługi Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem „Rozbiórka i budowa przepustu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 40 w km 14+679 w m. Łąka Prudnicka”.

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu

Galeria zdjęć: