Kompleksowy nadzór inwestorski  z weryfikacją dokumentacji projektowej i nadzorem w czasie robót budowlanych przy realizacji zadania p.t. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania p.t. „Rozbiórka uszkodzonej części kładki dla pieszych w km 375+057 drogi krajowej nr 3 w m. Lubin

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu