„Rozbudowa drogi krajowej nr 52 od km 59+973 do km 60+095 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową w jego miejscu nowego obiektu inżynierskiego na potoku Cedron w ciągu drogi krajowej nr 52 w km 60+039 w miejscowości Brody”

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie