Pełnienie obowiązku Inspektora Nadzoru Inwestorskiego podczas realizacji inwestycji współfinansowanej ze środków europejskich pn.: „Sulin-Muszyna-Żegiestów kładka współpracy i rozwoju pogranicza”

Zamawiający: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna