Kompleksowe pełnienie obowiązków Nadzorującego w zakresie odpowiedniej specjalności nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją projektu :

„Uzdrowiska pogranicza polsko-słowackiego jako rozpoznawalny w skali Europy obszar realizacji turystyki zdrowotnej – etap I – budowa pętli rowerowej łączącej miejscowości uzdrowiskowe Doliny Popradu”