Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza – połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu