„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Zaprojektowanie i remont mostu na rzece Skawie w miejscowości Wadowice w km 46+039 drogi krajowej nr 52.”

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie