Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji zadania inwestycyjnego  „Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżoniowie”

Dzierżoniowskie centrum przesiadkowe – film