27maj/19

Węzeł Kraków Wieliczka – Węzeł Targowisko

„Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad Budową węzła drogowego w ciągu autostrady A4 Kraków-Tarnów od km 435+216,38 do km 436+069,27 na odcinku węzeł Kraków-Wieliczka – węzeł Targowisko i rozbudowa drogi wojewódzkiej DW 964 wrazRead More…