Zrealizowane, Nadzory

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wg FIDIC na zadaniu: „Budowa autostrady A-1 na odcinku Bełk – Świerklany”.

Zamawiający: Integral Sp. z o.o.
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach