14gru/15

Autostrada A1 Bełk-Świerklany

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wg FIDIC na zadaniu: „Budowa autostrady A-1 na odcinku Bełk – Świerklany”. Zamawiający: Integral Sp. z o.o. Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach  

14gru/15

Węzeł Radzikowskiego-Węzeł Modlnica

Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w roli Konsultanta wg FIDIC na zadaniu pn.: Budowa drogi klasy GP, na odcinku od km 0+735 do km 3+225 (wg kilometraża lokalnego) oraz od km 327+938,90 doRead More…

14gru/15

Węzeł Mogilany z wiaduktem łukowym

Pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją na zadaniu pn.: Budowa węzła drogowego w ciągu drogi krajowej nr 7 w miejscowości Mogilany wraz z budową obiektu mostowego w km 680+100,62 i dojazdów doRead More…

14gru/15

Mosty Nowa Wieś

Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w roli Konsultanta na zadaniu pn.: Rozbiórka i budowa mostów na rzece Kamienica Nawojowska w m. Nowa Wieś w km 87+418 i km 87+656 w ciągu drogi krajowejRead More…

14gru/15

Zabezpieczenie osuwiska Osielec

Pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją nad remontem elementów pasa drogowego uszkodzonych w wyniku działania żywiołu na drodze krajowej nr 28, km 55+000-55+500, w miejscowości Osielec. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych iRead More…

14gru/15

Zabezpieczenie osuwiska Bochnia

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad remontem elementów pasa drogowego,   uszkodzonych w wyniku działania żywiołu na drodze krajowej nr 4, Obwodnica Bochni km 470+050 – km 470+620

14gru/15

Rondo Chrzanów

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Remont skrzyżowania (ronda) drogi krajowej nr 79 z drogą wojewódzką nr 933 z drogami gminnymi oraz ciągami pieszymi w Chrzanowie. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych iRead More…