W trakcie realizacji, Nadzory

Budową ogrodzenia w formie ekranu akustycznego w/c  A-4 od km 403+800 do km 404.

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie