12cze/19

Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa

Zarządzanie Kontraktem i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami” Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie/ Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich wRead More…

12paź/16

Budowa ekranów akustycznych w/c A-4

Budową ogrodzenia w formie ekranu akustycznego w/c  A-4 od km 403+800 do km 404. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie

13maj/16

Przystanek osobowy Kraków Sanktuarium

Zarządzanie i nadzór nad realizacją zadania: „Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium  na linii nr 94”. Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

11maj/16

Zabezpieczenia przeciwhałasowe w Siewierzu

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót pn.: „Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż DK-1 w miejscowości Siewierz” Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie