W trakcie realizacji, Nadzory

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Budowa dwóch mostów w/c drogi krajowej nr 75 w miejscowości Frycowa na potoku Homerka i w miejscowości Nowa Wieś na rzece Kamienica Nawojowska wraz z budową i rozbiórką dróg tymczasowych”

Zamawiający:Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie