Zrealizowane, Nadzory

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy mostów w  zadaniu: „Przełożenie linii kolejowej numer 97 Skawina-Żywiec na odcinku Stryszów-Zembrzyce wraz z drogą publiczną klasy L, realizowanego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego- Budowa Zbiornika Wodnego Świnna Poręba na rzece Skawie.”