Zrealizowane, Nadzory

Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w roli Konsultanta na zadaniu pn.: Rozbiórka i budowa mostów na rzece Kamienica Nawojowska w m. Nowa Wieś w km 87+418 i km 87+656 w ciągu drogi krajowej nr 75 wraz z dojazdami oraz budową i rozbiórką dróg tymczasowych.

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie