Nadzory

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Wykonanie robót naprawczych obiektów inżynierskich na autostradzie A4 odc. węzeł Wielicka -węzeł Szarów”

Zamawiający: GDDKiA O/Kraków